Bullying definition

ENG: In 2014, the Centers for Disease Control and Department of Education released the first federal uniform definition of bullying for research and surveillance. The core elements of the definition include: unwanted aggressive behavior; observed or perceived power imbalance; and repetition of behaviors or high likelihood of repetition. There are many different modes and types of bullying. The current definition acknowledges two modes and four types by which youth can be bullied or can bully others. The two modes of bullying include direct (e.g., bullying that occurs in the presence of a targeted youth) and indirect (e.g., bullying not directly communicated to a targeted youth such as spreading rumors). In addition to these two modes, the four types of bullying include broad categories of physical, verbal, relational (e.g., efforts to harm the reputation or relationships of the targeted youth), and damage to property.

Bullying can happen in any number of places, contexts, or locations. Sometimes that place is online or through a cellphone. Bullying that occurs using technology (including but not limited to phones, email, chat rooms, instant messaging, and online posts) is considered electronic bullying (cyberbullying) and is viewed as a context or location. It involves primarily verbal aggression (e.g., threatening or harassing electronic communications) and relational aggression (e.g., spreading rumors electronically). It can also involve property damage resulting from electronic attacks that lead to the modification, dissemination, damage, or destruction of a youth’s privately stored electronic information. Some bullying actions can fall into criminal categories, such as harassment, hazing, or assault.

“To This Day is a project based on a spoken word poem written by Shane Koyczan (shanekoyczan.com) called “To This Day”, to further explore the profound and lasting impact that bullying can have on an individual. Schools and families are in desperate need of proper tools to confront this problem. We can give them a starting point… A message that will have a far reaching and long lasting effect in confronting bullying. Animators and motion artists brought their unique styles to 20 second segments that will thread into one fluid voice. This collaborative volunteer effort demonstrates what a community of caring individuals are capable of when they come together.”

RO: În 2014, Centrele pentru Controlul Bolilor și Departamentul de Educație au publicat prima definiție federală uniformă a bullying-ului pentru cercetare și supraveghere. Elementele de bază ale definiției includ: comportament agresiv nedorit, dezechilibru de putere observat sau perceput și repetarea comportamentelor sau probabilitatea ridicată de repetare. Există multe moduri și tipuri diferite de hărțuire. Definiția actuală recunoaște două moduri și patru tipuri prin care tinerii pot fi hărțuiți sau îi pot hărțui pe alții. Cele două moduri de hărțuire includ hărțuirea directă (de exemplu, hărțuirea care are loc în prezența unui tânăr vizat) și indirectă (de exemplu, hărțuirea care nu este comunicată direct unui tânăr vizat, cum ar fi răspândirea de zvonuri). În plus față de aceste două moduri, cele patru tipuri de hărțuire includ categorii largi de hărțuire fizică, verbală, relațională (de exemplu, eforturi de a afecta reputația sau relațiile tânărului vizat) și daune materiale.

Bullying-ul se poate întâmpla în orice loc, context sau locație. Uneori, acel loc este online sau prin intermediul unui telefon mobil. Hărțuirea care are loc prin intermediul tehnologiei (inclusiv, dar fără a se limita la telefoane, e-mail, camere de chat, mesagerie instantanee și postări online) este considerată hărțuire electronică (hărțuire cibernetică) și este considerată un context sau o locație. Aceasta implică în primul rând agresiunea verbală (de exemplu, amenințări sau hărțuiri prin comunicații electronice) și agresiunea relațională (de exemplu, răspândirea de zvonuri pe cale electronică). Poate implica, de asemenea, daune materiale rezultate din atacuri electronice care duc la modificarea, difuzarea, deteriorarea sau distrugerea informațiilor electronice stocate în mod privat ale unui tânăr. Unele acțiuni de hărțuire pot fi încadrate în categorii penale.

“To This Day” este un proiect bazat pe un poem vorbit scris de Shane Koyczan (shanekoyczan.com) intitulat “To This Day”, pentru a explora mai departe impactul profund și de durată pe care îl poate avea bullying-ul asupra unui individ. Școlile și familiile au o nevoie disperată de instrumente adecvate pentru a face față acestei probleme. Noi le putem oferi un punct de plecare… Un mesaj care va avea un efect de mare amploare și de lungă durată în confruntarea cu bullying-ul. Animatorii și artiștii de mișcare și-au adus stilurile lor unice la segmente de 20 de secunde care se vor îmbina într-o singură voce fluidă. Acest efort voluntar de colaborare demonstrează de ce este capabilă o comunitate de indivizi grijulii atunci când se unesc.”

Source and more information