Tema Fundamentele Serviciilor – Servicii educationale din Romania pentru invatamant universitar, domeniul Tehnologia Informatiei

 

1

Download: Tema Fundamentele Serviciilor – Servicii educationale din Romania pentru invatamant universitar, domeniul Tehnologia Informatiei

Direcții Viitoare de Dezvoltare

Ca un prim punct de interes pentru toate insituţiile, considerăm că este foarte importantă crearea unei noi strategii pentru atragerea studenților către domeniul cercetării, implicarea lor în procesul de creare a proiectelor de cercetare științifică și munca la acestea, precum și creșterea numărului de articole publicate în reviste sau conferințe de nivel înalt, pentru a crește vizibilitatea facultățiilor pe plan internaţional.

O altă posibilitate de dezvoltare, pentru toate facultăţile, este îmbunătăţirea şi exinderea spaţiilor pentru desfăşurarea cursurilor, a laboratoarelor, dar şi a activităţii de cercetare, suplimentată de achiziţionarea de echipamente (resurse materiale).

Şi personalul didactic (resurse umane) are nevoie de îmbunătăţiri prin atragerea unor cadre didactice tinere, cu o bună pregătire în domeniu (diplomă de doctor) şi care comunică continuu cu mediul IT în care absolvenţii vor urma să profeseze. La UPB şi UPT se observă o suprasolicitare a cadrelor didactice datorită gradului mare de competitivitate, deci considerăm că instituţiile ar trebui să implementeze o serie de măsuri pentru a le ajuta în întâmpinarea şi rezolvarea problemelor specifice domeniului de activitate.

Pentru UTCN, se observă nevoia de a menţine studenţii în facultate pentru a le asigura finalizarea studiilor. Aceştia sunt atraşi încă de pe băncile facultăţii de ofertele de muncă ale firmelor, au o pregătire bună şi pot cu succes să răspundă cerinţelor angajatorilor, dar nu reuşesc să obţină diploma finală. De aceea se doreşte introducerea unui cadru legislativ care să reglementeze atât practica studenţilor din punctul de vedere al firmelor şi al finanţării, cât şi restricţionarea angajării studenţilor prin impunerea unui număr de ore limitat (cum este în majoritatea statelor din Uniunea Europeană) şi creşterea gradului de dificultate a proiectelor firmelor de IT, pentru a putea folosi la maxim competenţele absolvenţilor.

Photovoltaic cell that works at night

What if solar cells worked at night? That’s no joke, according to Jeremy Munday, professor in the Department of Electrical and Computer Engineering at UC Davis. In fact, a specially designed photovoltaic cell could generate up to 50 watts of power per square meter under ideal conditions at night, about a quarter of what a conventional solar panel can generate in daytime, according to a concept paper by Munday and graduate student Tristan Deppe. The article was published in, and featured on the cover of, the January 2020 issue of ACS Photonics.

solar energy panels in night

There’s another kind of device called a thermoradiative cell that generates power by radiating heat to its surroundings. Researchers have explored using them to capture waste heat from engines. “We were thinking, what if we took one of these devices and put it in a warm area and pointed it at the sky,” Munday said.

This thermoradiative cell pointed at the night sky would emit infrared light because it is warmer than outer space. “A regular solar cell generates power by absorbing sunlight, which causes a voltage to appear across the device and for current to flow. In these new devices, light is instead emitted and the current and voltage go in the opposite direction, but you still generate power,” Munday said. “You have to use different materials, but the physics is the same.” The device would work during the day as well, if you took steps to either block direct sunlight or pointed it away from the sun. Because this new type of solar cell could potentially operate around the clock, it is an intriguing option to balance the power grid over the day-night cycle.

Source: University of California – Davis. “Anti-solar cells: A photovoltaic cell that works at night.” ScienceDaily. ScienceDaily, 29 January 2020.

Brewing a better espresso, with a shot of math

Mathematicians, physicists, and materials experts might not spring to mind as the first people to consult about whether you are brewing your coffee right. But a team of such researchers from around the globe — the United States, the United Kingdom, Ireland, Australia, and Switzerland — are challenging common espresso wisdom, finding that fewer coffee beans, ground more coarsely, are the key to a drink that is cheaper to make, more consistent from shot to shot, and just as strong.

espresso

Though lots of factors are involved, the norm for brewing an espresso shot is to grind a relatively large amount of coffee beans (~20 grams) almost as finely as possible. The fine grind, common sense goes, means more surface area exposed to the brewing liquid, which ought to boost extraction yield — the fraction of the ground coffee that actually dissolves and ends up in the final drink.

But when the researchers put together a mathematical model to explain the extraction yield based on the factors under a barista’s control — options such as the masses of water and dry coffee, the fineness or coarseness of the grounds, and the water pressure — and compared its predictions to brewing experiments, it became clear that the real relationship was more complicated. Grinding as finely as the industry standard clogged the coffee bed, reducing extraction yield, wasting raw material, and introducing variation in taste by sampling some grounds and missing others entirely.

Boosting the extraction yield through one or more of the routes illustrated by the model could also lead to economic gains for cafes and to sustainability benefits for the coffee industry as a whole. For example, at the current price of roasted coffee beans, dropping the mass of dry coffee from 20 grams to 15 grams per drink would add up to savings of a few thousand dollars per year for a small cafe, and $1.1 billion per year if scaled up to the whole US coffee industry. Being more efficient with coffee bean usage would also reduce waste at a time when coffee supply is under threat from changing climate in historic production areas.

Source

Original article: Michael I. Cameron, Dechen Morisco, Daniel Hofstetter, Erol Uman, Justin Wilkinson, Zachary C. Kennedy, Sean A. Fontenot, William T. Lee, Christopher H. Hendon, Jamie M. Foster. Systematically Improving Espresso: Insights from Mathematical Modeling and ExperimentMatter, 2020; DOI: 10.1016/j.matt.2019.12.019

Recunoașterea internațională a cercetării și inovării din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (The Champions League of Autonomous Driving)

Articol preluat de pe site-ul Universității Tehnice din Cluj-Napoca

În tehnologia prezentului, funcțiile de asistare a conducerii precum “Lane Assist” și “Adaptive Cruise Control (ACC)” garantează o siguranță mai mare atunci când se circulă pe autostrăzi sau străzi principale. Conducerea autonomă, în special în zone urbane, reprezintă o provocare complet diferită. Provocările sunt mult mai numeroase și dificil de soluționat. În cadrul proiectului „Automated Urban Parking and Driving – UP-Drive”, de tip Orizont 2020, finanțat de Comisia Europeană, membrii consorțiului format din Volkswagen AG, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) Universitatea Tehnică din Praga, ETH Zurich și IBM Research Zurich, au colaborat pentru a oferi o soluție conducerii autonome în mediul urban.

Acest consorțiu format din companii și universități și-a propus să accelereze dezvoltarea
conducerii autonome – investigând, propunând și utilizând soluții bazate pe noile soluții
din domeniul inteligenței artificiale (AI). Arhitectura soluției propuse include: un vehicul electric dotat cu senzorii și actuatorii necesari pentru controlul digital dezvoltat de Volkswagen; infrastructura de comunicație necesară includerii vehiculului într-un sistem de tip „cloud” pentru întreținerea și utilizarea continuă a hărții detaliate a mediului dezvoltat de IBM Zurich; modulul de percepție senzorială având rolul furnizării unei descrieri 3D a mediului dezvoltat de UTCN; modulul de localizare și mapare continuă dezvoltat de ETH Zurich; modulul de înțelegere a scenei dezvoltat de UT Praga și modulul de planificare și navigare dezvoltat de Volkswagen.

Responsabilitatea specifică a UTCN în cadrul proiectului a fost percepția senzorială pentru crearea unei reprezentări 3D a mediului. Această reprezentare este folosită atât de modulele de localizare și înțelegere a scenei cât și direct de modulul de planificare și navigare.

Echipa de cercetare din cadrul UTCN a dezvoltat o soluție originală de percepție cu următoarele caracteristici importante: calibrare de mare acuratețe, acoperire senzorială de 360 grade, acoperire senzorială redundantă cu senzori de tip camere color, RADAR-e și LiDAR-e, redundanță algoritmică, utilizarea metodelor de învățare profundă pentru obținerea unor algoritmi mai robuști.

O contribuție importantă adusă de UTCN a fost definirea și implementarea unei reprezentări intermediare a mediului prin fuziunea datelor geometrice furnizate de senzorii 3D cu informația semantică extrasă din imagini obținându-se astfel un nor de puncte 3D semantic. Această reprezentare permite implementarea unor soluții de  detecție, clasificare și urmărire a obiectelor în spațiul 3D superioare calitativ soluțiilor bazate pe senzorii individuali sau soluțiilor bazate pe fuziunea detecțiilor senzorilor individuali.

O altă contribuție importantă se referă la studiul, dezvoltarea și utilizarea metodelor de învățare profundă, cunoscute si sub numele de „Deep Learning”, pentru implementarea algoritmilor de segmentare semantică, detecție și clasificare a obiectelor în spațiul 2D furnizând astfel informație semantică de calitate pentru asocierea cu informația geometrică furnizată de senzorii 3D.

Proiectarea, implementarea, testarea, validarea și integrarea sistemului de percepție pe vehicul cu satisfacerea cerințelor de acuratețe și timp real a permis atingerea obiectivelor proiectului prin materializarea și experimentarea vehiculului autonom. În 27 noiembrie 2019 la Wolfsburg, Germania a avut loc prezentarea publica a vehiculului. O sinteză a evenimentului este disponibilă pe youtube.

Grupul Volkswagen în articolul publicat pe site-ul propriu cataloghează realizarea ca intrarea consorțiului în „The Champions League of Autonomous Driving”. Activitatea de cercetare a UTCN a fost desfășurată în cadrul Centrului de Cercetare pentru Procesare de Imagine si Recunoașterea Formelor, din cadrul Departamentului de Calculatoare al Facultății de Automatică și Calculatoare, sub îndrumarea Prof. Dr. Ing. Sergiu Nedevschi.

Echipa de cercetători a fost formată din: Conf. Dr. Ing. Florin Oniga, Conf. Dr. Ing. Tiberiu Marița, Conf. Dr. Mat. Ioan Radu Peter, S.L. Dr. Ing. Ion Giosan, S.L. Dr. Ing. Robert Varga, Dr. Ing. Arthur Costea, Drd ing. Andra Petrovai, Drd. ing. Flaviu Vancea, Drd ing. Horațiu Florea, Drd. Ing. Vlad Miclea, Drd. Ing. Mircea Paul Mureșan, Drd. ing. Zelia Blaga si masterand ing. Selma Goga.