Show Me Your Desk

Evolution of the Desk

RO. Arată-mi biroul tău și-ți voi spune cine ești. Cei de la Best Reviews au arătat într-un scurt video rezultatele evoluției tehnologice asupra vieților noastre, între anii 1980-2014. În ciuda celor prezentate, lucrurile nu stau așa în realitate. Este adevărat că echivalentul obiectelor pe care le folosim există pe un calculator, dar mulți oameni nu îl consideră un substituitor. Dovadă stă în multiplele articole DIY (Do It Yourself) care te învață cum să-ți organizezi biroul, camera, viața în general. Sau în acest Moleskine care combină plăcerea de a scrie pe hârtie cu cea de a avea totul pe iPad. Sau al acestui Supply Geek. Calculatoarele ne fac viața mai ușoară, dar nu înlocuiesc o poză înrămată, o imprimantă, un calendar. Poate doar atunci când devenim prea grăbiți și vrem să le avem în mâinile noastre pe toate prin intermediul unui smartphone sau laptop. Sau mai nou, un ceas.

ENG. Show me your desk and I’ll tell you who you are. Best Reviews showcased in a short video the impact of technology in our lives, between the years 1980-2014. Despite what they present, things aren’t always like that in reality. It is true that the equivalent of objects we use exists on a computer, but most people don’t consider it a substitute. The proof lays in multiple DIY (Do It Yourself) articles that teach you how to organize your desk, your room, your life in general. Or in this Moleskine which combines the pleasure of writing on paper with the one of having everything on iPad. Or in this Supply Geek. Computers do make our lives much more easier, but they do not replace a framed picture, a printer, a calendar. Maybe only when we become too hurried and want to have them in our hands, by using a smartphone or laptop. Or lately, a watch.