Show Me Your Desk

Evolution of the Desk

RO. Arată-mi biroul tău și-ți voi spune cine ești. Cei de la Best Reviews au arătat într-un scurt video rezultatele evoluției tehnologice asupra vieților noastre, între anii 1980-2014. În ciuda celor prezentate, lucrurile nu stau așa în realitate. Este adevărat că echivalentul obiectelor pe care le folosim există pe un calculator, dar mulți oameni nu îl consideră un substituitor. Dovadă stă în multiplele articole DIY (Do It Yourself) care te învață cum să-ți organizezi biroul, camera, viața în general. Sau în acest Moleskine care combină plăcerea de a scrie pe hârtie cu cea de a avea totul pe iPad. Sau al acestui Supply Geek. Calculatoarele ne fac viața mai ușoară, dar nu înlocuiesc o poză înrămată, o imprimantă, un calendar. Poate doar atunci când devenim prea grăbiți și vrem să le avem în mâinile noastre pe toate prin intermediul unui smartphone sau laptop. Sau mai nou, un ceas.

ENG. Show me your desk and I’ll tell you who you are. Best Reviews showcased in a short video the impact of technology in our lives, between the years 1980-2014. Despite what they present, things aren’t always like that in reality. It is true that the equivalent of objects we use exists on a computer, but most people don’t consider it a substitute. The proof lays in multiple DIY (Do It Yourself) articles that teach you how to organize your desk, your room, your life in general. Or in this Moleskine which combines the pleasure of writing on paper with the one of having everything on iPad. Or in this Supply Geek. Computers do make our lives much more easier, but they do not replace a framed picture, a printer, a calendar. Maybe only when we become too hurried and want to have them in our hands, by using a smartphone or laptop. Or lately, a watch.

Thinking about the future

STEM

RO. Se apropie începutul unui nou an universitar. Mulți ne întrebăm unde vom lucra după terminarea facultății. Există un spectru larg de opțiuni, care depinde de specializarea pe care o urmăm. Cercetătorii au studiat posibilitățile de a lucra în diferite domenii luând în considerare tipul de studii absolvite. Acesta a fost împărțit în 3 categorii: studii STEM, studii asociate cu STEM și studii neasociate cu STEM. STEM este abrevierea pentru Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică. Pe site-ul celor de la Census se poate accesa o diagramă, pe care dacă se trece cu mouse-ul deasupra unei specializări, se pot observa sectoarele în care licențiații pot ajunge să lucreze. De asemenea, există tabele diferențiate pe criterii de sex, rasă și etnie. Acest studiu ajută la o mai bună cunoaștere a șanselor care se ivesc după finalizarea studiului într-un anumit domeniu.

ENG. The beginning of a new college year is close. Many of us are asking ourselves where are we going to work in the future, after we finish university. There is a broad spectrum of options, depending on what majors we are taking. Scientists have studied the possibilities for working in different fields depending on certain majors which were divided into 3 groups: STEM majors, STEM-related majors and non-STEM majors. STEM stands for Science, Technology, Engineering and Math. Census made available a chart on which you can hover over a major and see in which fields its graduates will end up working. There are also charts by gender, race and ethnicity. This helps everyone be aware of the chances that will arise by following a certain area of study.

 

Study Time

RO. Un alt studiu din partea NSSE (National Survey of Student Engagement) a calculat numărul de ore pe care studenții îl petrec învățând în funcție de domeniul pe care îl studiază. Astfel aflăm că un student petrece în medie 17 ore pe săptămână pregătindu-se pentru cursuri. Studenții de la inginerie își dedică cele mai multe ore pe săptămână studiului (19 în total), urmați de cei de la biologie, agricultură, resurse naturale și fizică, matematică, calculatoare. 

ENG. Another study from NSSE (National Survey of Student Engagement) computed the number of hours students spend on studying according to their majors. We learn that a student spends in average 17 hours per week preparing for classes. Engineering students are the ones that spend the most hours per week learning (19 in total), followed by biology, agriculture, natural resources and physical science, math, computer science majors.