Intergalactic gas brings supermassive black holes at the heart of galaxies to life

ENG: In the outer regions of the Milky Way, our blue planet rotates in its orbit around the Sun, the massive center of our Solar System. 26,000 light-years away, a supermassive black hole known as Sagittarius A* is at the center of our galaxy. It is a sleeping giant with a mass 4.3 million times greater than our sun. Black holes are immense forces in the Universe, but the mechanisms by which they grow have been a mystery to researchers. Researchers from DARK at the Niels Bohr Institute, along with a colleague in the US, have now succeeded in demonstrating one effective way that activates black holes and feeds their insatiable appetites: This happens as they devour intergalactic gas transported from one galaxy to another – in connection with a galactic collision or as one galaxy passes close to another.

When galaxies come into close contact, gas can travel between them and feed the galaxies’ central black holes. Here’s a galactic interaction, arp273, nicknamed the “Rose Galaxies” Image: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team

Understanding how gas reaches black holes has long been an unanswered question. The researchers in this study demonstrated one of these mechanisms. The result is based on observations of 3,000 selected galaxies and marks the first time that researchers have obtained observational data as evidence for this mechanism that explains how black holes grow large. The new results are interesting to the researchers because they show that a larger proportion of galaxies have active black holes when gas is moving in the opposite direction of a galaxy’s rotation, known as ‘misaligned gas’. The study data also showed examples of active black holes where no misaligned gas was present in the galaxy, but where the supermassive black hole was still active. Therefore, the mechanism is not the only explanation for how supermassive black holes grow, but the data shows that it does play a significant role.

The supermassive black hole at the center of our own Milky Way is almost completely dormant and ingests very little gas. It is however possible that the misaligned gas mechanism will one day carry gas through our Milky Way and awaken the now calm Sagittarius A* at its center. One way this could happen is from interaction with our neighboring galaxy, Andromeda which is heading our way and could collide with the Milky Way or pass close by in some 4.5 billion years. It is possible that gas from Andromeda could then find its way into the black hole at the center of the Milky Way.

RO: La periferiile Căii Lactee, planeta noastră albastră efectuează o rotație în jurul Soarelui, centrul masiv al sistemului nostru solar. La o distanță de 26.000 de ani-lumină, o gaură neagră supermasivă cunoscută sub numele de Sagittarius A* se află în centrul galaxiei noastre. Această entitate gigantică, adormită, posedă o masă impresionantă, de aproximativ 4,3 milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui. Găurile negre reprezintă fenomene de o forță imensă în univers, dar până în prezent, mecanismele care stau la baza creșterii lor au rămas o enigma pentru cercetători. Echipa de la Institutul Niels Bohr, împreună cu un cercetător din Statele Unite, a reușit recent să dezvăluie o metodă eficientă prin care găurile negre pot fi activate și hrănite, satisfăcându-și apetitul aparent nesățios: acest proces are loc atunci când ele consumă gazul intergalactic transferat între galaxii – fie în urma unei coliziuni galactice, fie în timpul trecerii unei galaxii pe lângă alta.

Înțelegerea modului în care gazul ajunge la găurile negre a reprezentat mult timp un mister fără răspuns. Echipa de cercetare din cadrul acestui studiu a reușit să ilustreze unul dintre aceste mecanisme. Rezultatul se bazează pe observațiile a 3.000 de galaxii selectate și marchează prima dată când cercetătorii au obținut date observaționale ca dovadă a acestui mecanism care explică modul în care găurile negre cresc. Noul set de rezultate prezintă un interes semnificativ pentru comunitatea științifică, deoarece arată că o proporție mai mare de galaxii găzduiesc găuri negre active atunci când gazul se deplasează în direcția opusă rotației galaxiei, ceea ce este denumit “gaz nealiniat”. Datele studiului au arătat exemple de găuri negre active în care nu existau gaze nealiniate în galaxie, dar în care gaura neagră supermasivă era încă activă. Prin urmare, mecanismul în discuție nu reprezintă singura explicație pentru modul în care cresc găurile negre supermasive, dar datele arată că acesta joacă un rol semnificativ.

Gaura neagră supermasivă din centrul Căii noastre Lactee este în mare parte inactivă și ingerează o cantitate foarte mică de gaz. Cu toate acestea, există posibilitatea ca mecanismul de transport al gazului nealiniat să aducă gaz într-o zi în Calea Lactee și să trezească astfel Sagittarius A*, care se află acum într-o stare pasivă în centrul său. O modalitate prin care acest lucru s-ar putea întâmpla este interacțiunea cu galaxia vecină, Andromeda, care se îndreaptă spre noi și care ar putea intra în coliziune cu Calea Lactee sau trece pe lângă ea în aproximativ 4,5 miliarde de ani. În această situație, gazul din galaxia Andromeda ar putea ajunge în cele din urmă în gaura neagră din centrul Căii Lactee, reactivând-o.

Source (Niels Bohr Institute, “Intergalactic gas brings supermassive black holes at the heart of galaxies to life”, 09.03.2023)