Breathe! The shape-shifting ball that supports mental health

ENG: A soft ball that ‘personifies’ breath, expanding and contracting in synchronicity with a person’s inhalations and exhalations, has been invented by Alexz Farrall, a PhD student in the Department of Computer Science at the University of Bath. The ball is designed to support mental health, giving users a tangible representation of their breath to keep them focused and to help them regulate their emotions.

Mental health issues costs Englabd’s National Health Service around £118 billion annually, yet the demand for services significantly exceeds supply, leaving many unable to access mental health support. While digital technologies like apps have emerged to bridge this gap, many people don’t use them for long enough to enjoy the promised benefits, with one study showing that only 3.9% of users stick with an app programme over a 15-day period.

Generally, breathing is an ignored activity, yet when done deeply and with focus, it’s known to alleviate anxiety and foster wellbeing. Measured breathing is highly rated by mental health practitioners both for its ability to lower the temperature in emotionally charged situations and to increase a person’s receptivity to more demanding mental-health interventions. Disciplines that frequently include mindful breathing include Cognitive Behavioural Therapy (CBT), Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Dialectical Behaviour Therapy (DBT) and trauma-focused therapies. Most people, however, struggle to sustain attention on their breathing. Once disengaged from the process, they are likely to return to thinking mode and be less receptive to mental-health interventions that require concentration.

Mr Farrall’s interactive ball – named the Physical Artefact for Well-being Support (PAWS) – offers a potential solution by giving people an extra incentive to actively participate in managing their mental health. The ball works through haptic feedback, where sensors attached to the user’s body transmit data about their respiration patterns to the ball via a computer.

This recent research shows a significant improvement in people’s ability to focus on their breathing when they use his shape-shifting ball. With their attention heightened, study participants were then able to pay closer attention to a guided audio recording from a meditation app. Among those who used the ball, there was an average 75% reduction in anxiety and a 56% increase in protection against worry-induced thoughts. In contrast, those relying only on the audio recordings experienced a 31% reduction in anxiety (recording 44% more anxiety than their counterparts). Additionally, those accessing the ball alongside audio guidance showed significantly higher Heart Rate Variability (indicative of better stress resilience and emotional regulation) than those using only audio, demonstrating the superior calming effect of a combined ball+audio approach.

RO: O minge moale care “personifică” respirația, extinzându-se și contractându-se în mod sincron cu inspirațiile și expirațiile unei persoane, a fost inventată de Alexz Farrall, doctorand la Departamentul de Informatică al Universității din Bath. Mingea este concepută pentru a sprijini sănătatea mintală, oferindu-le utilizatorilor o reprezentare tangibilă a respirației lor pentru a-i menține concentrați și pentru a-i ajuta să-și regleze emoțiile.

Credit: University of Bath

Problemele de sănătate mintală costă Serviciul Național de Sănătate al Angliei în jur de 118 miliarde de lire sterline anual, însă cererea de servicii depășește cu mult oferta, ceea ce face ca mulți să nu poată avea acces la sprijin pentru sănătate mintală. Deși tehnologiile digitale, precum aplicațiile, au apărut pentru a acoperi acest decalaj, mulți oameni nu le folosesc suficient de mult timp pentru a se bucura de beneficiile promise, un studiu arătând că doar 3,9% dintre persoane utilizează o aplicație pe o perioadă de 15 zile.

În general, respirația este o activitate ignorată, însă, atunci când este făcută profund și cu concentrare, se știe că aceasta ameliorează anxietatea și favorizează starea de bine. Respirația măsurată este foarte apreciată de către practicienii în domeniul sănătății mintale atât pentru capacitatea sa de a scădea temperatura corpului în situații cu încărcătură emoțională, cât și pentru a crește receptivitatea unei persoane la intervenții mai solicitante în domeniul sănătății mintale. Printre disciplinele care includ frecvent respirația măsurată se numără terapia cognitiv-comportamentală (CBT), reducerea stresului bazată pe mindfulness (MBSR), terapia comportamentală dialectică (DBT) și terapiile axate pe traume. Cu toate acestea, cei mai mulți oameni se străduiesc să își mențină atenția asupra respirației. Odată dezangajați din acest proces, este probabil ca aceștia să revină la modul de gândire anterior și să fie mai puțin receptivi la intervențiile de sănătate mintală care necesită concentrare.

Mingea interactivă a domnului Farrall – numită Artefact fizic pentru sprijinirea bunăstării (PAWS) – este o soluție potențială, oferindu-le oamenilor un stimulent suplimentar pentru a participa activ la gestionarea sănătății lor mintale. Mingea funcționează prin feedback haptic, în care senzorii fixați pe corpul utilizatorului transmit date despre modelele de respirație ale acestuia către minge prin intermediul unui computer.

Această cercetare recentă arată o îmbunătățire semnificativă a capacității oamenilor de a se concentra asupra respirației lor atunci când folosesc mingea cu formă schimbătoare. Cu atenția lor sporită, participanții la studiu au putut apoi să acorde o atenție mai mare unei înregistrări audio ghidate dintr-o aplicație de meditație. În rândul celor care au folosit mingea, s-a înregistrat o reducere medie de 75% a anxietății și o creștere de 56% a protecției împotriva gândurilor induse de griji. În schimb, cei care s-au bazat doar pe înregistrările audio au înregistrat o reducere de 31% a anxietății (înregistrând cu 44% mai multă anxietate decât omologii lor). În plus, cei care au accesat mingea împreună cu îndrumarea audio au prezentat o variabilitate a ritmului cardiac semnificativ mai mare (indicativă a unei mai bune rezistențe la stres și a unei mai bune reglări emoționale) decât cei care au folosit doar înregistrările audio, demonstrând efectul calmant superior al unei abordări combinate minge+audio.

Source (University of Bath, “Breathe! The shape-shifting ball that supports mental health”, 29.08.2023)

Paper: Farrall, A., Taylor, J., Ainsworth, B. and Alexander, J., 2023, April. Manifesting Breath: Empirical Evidence for the Integration of Shape-changing Biofeedback-based Artefacts within Digital Mental Health Interventions. In Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-14).