MIT climate and sustainability interns consider aviation emissions and climate change

ENG: This summer, over 600 MIT students are traveling abroad with the MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI) to intern, research, and work in companies, universities, governments, and nongovernmental organizations, across 25 countries. Twenty percent of the students were placed in areas related to climate and sustainability.

Credit: Swox

MISTI developed pre-departure sessions intended to help students reflect on their experiences in the wider context of sustainability and climate change. Around 90 students were invited to participate in a Canvas course and an in-person session with guest speakers. In the Canvas session, students were asked to calculate the carbon footprint of their flight to their MISTI destination and compare the results to other common daily activities. Four out of five of them expressed that the level of emissions from their flights was higher, or much higher, than they previously thought. Half of the students expressed that this was the first time they thought about their flight emissions for the summer. The students were then directed to the MIT Climate Portal website and asked to reflect on the impact of carbon dioxide emissions on the climate and the effects of climate change on economically developing countries.

The in-person session featured David Hsu, associate professor of urban and environmental planning and co-chair of the Campus Fast Forward working group on climate education, who presented his research and work on flight emissions. He emphasized the high impact of aviation on carbon dioxide emissions and how emissions are unevenly distributed on a global scale, based on income levels and per capita bases. A small group of travelers account for most of the emissions, which is also true in academic settings where a small number of travelers have a much higher carbon footprint. Hsu also explained the School of Architecture and Planning climate action plan and how it addresses faculty and student travel.

Having completed the climate and sustainability training, Favianna Colón Irizarry, a rising second-year majoring in chemical and biological engineering, found out that to minimize the carbon footprint, we should eat consciously and use environmentally friendly products, and fly selectively and meaningfully.

RO: În această vară, peste 600 de studenți de la MIT călătoresc în străinătate cu MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI) pentru a face stagii, a cerceta și a lucra în companii, universități, guverne și organizații neguvernamentale din 25 de țări. Douăzeci la sută dintre studenți au fost plasați în domenii legate de climă și sustenabilitate.

MISTI a dezvoltat sesiuni înainte de plecare menite să îi ajute pe studenți să reflecteze asupra experiențelor lor în contextul mai larg al sustenabilității și al schimbărilor climatice. Aproximativ 90 de studenți au fost invitați să participe la un curs Canvas și la un eveniment în persoană cu vorbitori invitați. În cadrul sesiunii Canvas, studenții au fost rugați să calculeze amprenta de carbon a zborului lor către destinația MISTI și să compare rezultatele cu cele ale altor activități zilnice obișnuite. Patru din cinci studenți au exprimat faptul că nivelul emisiilor generate de zborurile lor era mai mare, sau mult mai mare, decât credeau anterior. Jumătate dintre ei și-au exprimat faptul că aceasta a fost prima dată când s-au gândit la emisiile generate de zborurile lor din timpul verii. Elevii au fost apoi direcționați către site-ul web MIT Climate Portal și li s-a cerut să analizeze impactul emisiilor de dioxid de carbon asupra climei și să observe cum sunt influențate țările în curs de dezvoltare economică.

La sesiunea în persoană a participat David Hsu, profesor asociat de planificare urbană și de mediu și copreședinte al grupului de lucru Campus Fast Forward privind educația în domeniul climei, care și-a prezentat cercetările și activitatea privind emisiile de zbor. El a subliniat impactul ridicat al aviației asupra emisiilor de dioxid de carbon și modul în care acestea sunt distribuite inegal la scară globală, în funcție de nivelurile de venit pe cap de locuitor. Un grup mic de călători reprezintă cea mai mare parte a emisiilor, ceea ce este valabil și în mediile academice, unde un număr mic de călători au o amprentă de carbon mult mai mare. Hsu a explicat, de asemenea, planul de acțiune pentru climă al Școlii de arhitectură și planificare și modul în care acesta abordează călătoriile facultăților și studenților.

După ce a finalizat cursul de formare privind clima și durabilitatea, Favianna Colón Irizarry, o tânără în anul al doilea care se specializează în inginerie chimică și biologică, a aflat că, pentru a reduce la minimum amprenta de carbon, ar trebui să mâncăm în mod conștient și să folosim produse ecologice, precum și să zburăm în mod selectiv și rațional.

Source (MIT News, “MIT climate and sustainability interns consider aviation emissions and climate change”, 26.06.2023)