Perovskite solar cells invented by NUS scientists set new world record for power conversion efficiency

ENG: Perovskite solar cells designed by a team of scientists from the National University of Singapore (NUS) have attained a world record efficiency of 24.35% with an active area of 1 cm2. Perovskites are a class of materials that exhibit high light absorption efficiency and ease of fabrication, making them promising for solar cell applications. In the past decade, perovskite solar cell technology has achieved several breakthroughs, and the technology continues to evolve.

Credit: NUS

To facilitate consistent comparisons and benchmarking of different solar cell technologies, the photovoltaic (PV) community uses a standard size of at least 1 cm2 to report the efficiency of one-sun solar cells in the “Solar Cell Efficiency Tables”. Prior to the record-breaking feat by the NUS team, the best 1 cm2 perovskite solar cell recorded a power conversion efficiency of 23.7%.

This accomplishment was made by successfully incorporating a novel interface material into perovskite solar cells. This novelty brings forth a range of advantageous attributes, including excellent optical, electrical, and chemical properties. These properties work synergistically to enhance both the efficiency and longevity of perovskite solar cells, paving the way for significant improvements in their performance and durability.

RO: Celulele solare perovskite concepute de o echipă de oameni de știință de la Universitatea Națională din Singapore (NUS) au atins o eficiență record la nivel mondial de 24,35% cu o suprafață activă de 1 cm2. Perovskitele sunt o clasă de materiale care prezintă o eficiență ridicată de absorbție a luminii și o ușurință de fabricare, ceea ce le face promițătoare pentru celulele solare. În ultimul deceniu, tehnologia celulelor solare perovskite a realizat mai multe descoperiri, iar tehnologia continuă să evolueze.

Credit: © shutterstock/Audio und werbung

Pentru a facilita comparațiile consecvente și evaluarea comparativă a diferitelor tehnologii de celule solare, comunitatea fotovoltaică utilizează o dimensiune standard de cel puțin 1 cm2 pentru a raporta eficiența celulelor solare cu un singur nucleu în “tabelele de eficiență a celulelor solare”. Înainte de performanța record realizată de echipa NUS, cea mai bună celulă solară perovskită de 1 cm2 înregistra o eficiență de conversie a energiei de 23,7%.

Aceast avans tehnologic a fost realizat prin încorporarea cu succes a unui material de interfață nou în celulele solare perovskite. Această noutate aduce o serie de atribute avantajoase, inclusiv proprietăți optice, electrice și chimice excelente. Acestea acționează în mod sinergic pentru a spori atât eficiența, cât și longevitatea celulelor solare dezvoltate, deschizând calea pentru îmbunătățiri semnificative ale performanței și durabilității acestora.

Source (News NUS, “Perovskite solar cells invented by NUS scientists set new world record for power conversion efficiency”, 22.06.2023)

Paper: Green, MA, Dunlop, ED, Yoshita, M, et al. Solar cell efficiency tables (version 62). Prog Photovolt Res Appl. 2023; 1- 13. doi:10.1002/pip.3726