Mori3: A Polygon Shapeshifting Robot for Space Travel

ENG: By combining inspiration from the digital world of polygon meshing and the biological world of swarm behavior, the Mori3 robot can morph from 2D triangles into almost any 3D object. The École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) research, which has been published in Nature Machine Intelligence, shows the promise of modular robotics for space travel.

The individual modules of the Mori3 robot are triangular in shape. The modules easily join together to create polygons of different sizes and configurations in a process known as polygon meshing. To achieve this, the team had to push the boundaries of various aspects of robotics, including the mechanical and electronic design, computer systems and engineering. This proof of concept is a success as Mori3 robots are good at doing the three things that robots should be able to do: moving around, handling and transporting objects, and interacting with users.

What is the advantage in creating modular and multi-functional robots? Jamie Paik, director of the Reconfigurable Robotics Lab, explains that, to perform a wide range of tasks, robots need to be able to change their shape or configuration. Mori3 robots were designed in part to be used in spacecraft, which don’t have the room to store different robots for each individual task that needs to be carried out. The researchers hope that Mori3 robots will be used for communication purposes and external repairs.

RO: Combinând inspirația din lumea digitală a asamblării componentelor poligonale și din lumea biologică a comportamentului de roi, robotul Mori3 se poate transforma din triunghiuri 2D în aproape orice obiect 3D. Cercetarea de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), care a fost publicată în Nature Machine Intelligence, arată viitorul roboticii modulare pentru călătoriile spațiale.

Modulele individuale ale robotului Mori3 au o formă triunghiulară. Acestea se îmbină cu ușurință pentru a crea poligoane de diferite dimensiuni și configurații într-un proces cunoscut sub numele de “îmbinare poligonală”. Pentru a realiza acest lucru, echipa a trebuit să depășească limitele diferitelor aspecte ale roboticii, inclusiv proiectarea mecanică și electronică, sistemele informatice și ingineria. Aceast prototip al conceptului este un succes, deoarece roboții Mori3 se pricep să facă cele trei lucruri pe care ar trebui să le poată face roboții: să se deplaseze, să manipuleze și să transporte obiecte și să interacționeze cu utilizatorii.

Care este avantajul de a crea roboți modulari și multifuncționali? Jamie Paik, director al Laboratorului de robotică reconfigurabilă, explică faptul că, pentru a îndeplini o gamă largă de sarcini, roboții trebuie să își poată schimba forma sau configurația. Roboții Mori3 au fost concepuți în parte pentru a fi utilizați în nave spațiale, care nu au spațiu pentru a depozita roboți diferiți pentru fiecare sarcină individuală care trebuie îndeplinită. Cercetătorii speră ca roboții Mori3 să fie utilizați în scopuri de comunicare și pentru reparații externe.

Source (EPFL, “Mori3: A Polygon Shapeshifting Robot for Space Travel”, 12.06.2023)

Paper: Belke, C. H., Holdcroft, K., Sigrist, A., & Paik, J. (2023). Morphological flexibility in robotic systems through physical polygon meshing. Nature Machine Intelligence, 1-7.