A student’s poor eating habits can lead to a lifetime of illness

ENG: A researcher from The University of British Columbia Okanagan (UCBO) is cautioning that a person’s poor eating habits established during post-secondary studies can contribute to future health issues including obesity, respiratory illnesses and depression. Dr. Joan Bottorff, a Professor with UBCO’s School of Nursing, is one of several international researchers who published a multi-site study looking at the eating habits of university students. Almost 12,000 medical students from 31 universities in China participated in the study that aimed to determine the association between eating behaviours, obesity and various diseases.

Credit: Getty Images

The study, published recently in Preventive Medicine Reports, was led by Dr. Shihui Peng with the School of Medicine at China’s Jinan University. While there is well-established research that links unhealthy diets to many chronic diseases, this study aimed to show a relationship between poor eating habits and infectious diseases including colds and diarrhea. The main point is that many poor eating habits begin at university and can continue for decades.

A typical student diet of high-sugar or high-calorie foods can become a long-term issue as these habits can lead to obesity. Dr. Bottorff says there is evidence to show that stress and anxiety can cause overeating, but overeating can also lead to stress and depression. While students should be taught about healthy eating while at university the onus should be on the school to provide healthy, and affordable, food options for all students.

It’s not an issue going unnoticed. UBC Student Wellness and Food Services work together to address food security and food literacy and recognize that a lack of affordable food options, coupled with the stress of university life, can negatively impact students’ food choices. Food insecure students have access to a low-barrier food bank and a meal share program. Meanwhile, UBCO Food Services’ culinary team prioritizes local, organic and sustainably-sourced ingredients, and works with a registered dietitian to ensure a wide variety of food options are available to all diners.

RO: Un cercetător de la Universitatea din British Columbia Okanagan (UCBO) avertizează că obiceiurile alimentare proaste ale unei persoane, stabilite în timpul studiilor postliceale, pot contribui la probleme de sănătate viitoare, inclusiv obezitate, boli respiratorii și depresie. Dr. Joan Bottorff, profesor în cadrul Școlii de asistență medicală de la UBCO, este unul dintre cercetătorii internaționali care au publicat un studiu efectuat în mai multe locații, analizând obiceiurile alimentare ale studenților universitari. Aproape 12.000 de studenți la medicină din 31 de universități din China au participat la studiul care a avut ca scop determinarea asocierii dintre comportamentele alimentare, obezitate și diverse boli.

Studiul, publicat recent în Preventive Medicine Reports, a fost condus de Dr. Shihui Peng de la Facultatea de Medicină a Universității Jinan din China. Deși există cercetări bine stabilite care leagă dietele nesănătoase de multe boli cronice, acest studiu a urmărit să arate o relație între obiceiurile alimentare proaste și bolile infecțioase, inclusiv răcelile și diareea. Ideea principală este că multe obiceiuri alimentare proaste încep în timpul facultății și pot continua timp de zeci de ani.

O dietă tipică a studenților, alcătuită din alimente bogate în zaharuri sau calorii, poate deveni o problemă pe termen lung, deoarece aceste obiceiuri pot duce la obezitate. Dr. Bottorff spune că există dovezi care arată că stresul și anxietatea pot cauza supraalimentarea, dar supraalimentarea poate duce, de asemenea, la stres și depresie. În timp ce studenții ar trebui să fie învățați despre alimentația sănătoasă în timp ce sunt la universitate, responsabilitatea ar trebui să revină școlii pentru a oferi opțiuni alimentare sănătoase și accesibile pentru toți studenții.

Nu este o problemă care trece neobservată. UBC Student Wellness și serviciile alimentare lucrează împreună pentru a aborda securitatea alimentară și alfabetizarea alimentară și recunosc faptul că lipsa opțiunilor alimentare accesibile, împreună cu stresul vieții universitare, poate avea un impact negativ asupra alegerilor alimentare ale studenților. Studenții care suferă de insecuritate alimentară au acces la o bancă de alimente cu bariere reduse și la un program de distribuire a meselor. Între timp, echipa culinară a UBCO Food Services acordă prioritate ingredientelor locale, organice și de proveniență durabilă și colaborează cu un dietetician înregistrat pentru a se asigura că o mare varietate de opțiuni alimentare este disponibilă pentru toți clienții.

Source (UCBO, “A student’s poor eating habits can lead to a lifetime of illness”, 24.05.2023)

Paper: Peng, S., Wu, D., Yang, T. and Bottorff, J.L., 2023. Does obesity related eating behaviors only affect chronic diseases? A nationwide study of university students in China. Preventive Medicine Reports32, p.102135.