Robo-01, the Level 4 autonomous electric car

ENG: In October, A startup called Jidu Automotive, backed by Chinese AI giant Baidu and Chinese carmaker Geely, officially released an autonomous electric car, the Robo-01. In 2023, the car will go on sale at roughly US $55,000. The Robo-01 Lunar Edition is a limited edition, cobranded with China’s Lunar Exploration Project. It has two lidars, a 5-millimeter-range radar, 12 ultrasonic sensors, and 12 high-definition cameras. It is the first vehicle to offer on-board, AI-assisted voice recognition, with voice response speeds within 700 milliseconds, thanks to the Qualcomm Snapdragon 8295 chip.

But just how autonomous the car is remains to be seen: In January 2022 Baidu and Jidu said the car would have Level 4 autonomous driving capability, which does not require a human driver to control the vehicle. But the press release at the car’s launch made no mention of Level 4, saying only that the car offered “high-level autonomous driving.”

The blurred language may have been dictated by lawyers. China has yet to establish laws or regulations governing autonomous vehicles for the consumer market. For the time being, a driver must remain in control of the car. In September 2022, Baidu cofounder and CEO Robin Li noted that lower levels of autonomy shield car companies from liability in the event of a crash, because the driver is expected to be in control. With Level 4, the manufacturer of the car or the operator of the “robotaxi” service using the car would be to blame.

Nonetheless, the Robo-01 launch signals a dramatic shift in the automotive industry, which has been slow to adopt electric cars and even slower to embrace autonomy. No other consumer car on the market yet offers Level 4 autonomy. Tesla’s Full Self Driving ability, despite its fancy name and the pronouncements of its CEO, is only Level 2, or “partial automated driving” under the definition of SAE International (formerly the Society of Automotive Engineers). Other autonomous-vehicle makers, including Tesla, are collecting data from mass-produced L2 vehicles to train L4 algorithms.

RO: În Octombrie, un startup numit Jidu Automotive, susținut de gigantul chinez Baidu și de producătorul auto chinez Geely, a lansat oficial o mașină electrică autonomă, Robo-01. În 2023, mașina va fi pusă în vânzare la un preț de aproximativ 55.000 de dolari americani. Robo-01 Lunar Edition este o ediție limitată, în colaborare cu proiectul de explorare lunară al Chinei. Acestă mașină are doi senzori lidar, un radar cu rază de acțiune de 5 milimetri, 12 senzori ultrasonici și 12 camere de înaltă definiție. Este primul vehicul care oferă recunoaștere vocală asistată de inteligență artificială la bord, cu viteze de răspuns vocal în 700 de milisecunde, datorită cipului Qualcomm Snapdragon 8295.

Dar cât de autonomă este mașina rămâne de văzut: în Ianuarie 2022, Baidu și Jidu au declarat că mașina va avea o capacitate de conducere autonomă de nivel 4, care nu necesită un șofer uman pentru a controla vehiculul. Dar comunicatul de presă de la lansarea mașinii nu a menționat nivelul 4, spunând doar că mașina oferă “conducere autonomă de nivel înalt”.

Este posibil ca limbajul neclar să fi fost dictat de avocați. China nu a stabilit încă legi care să reglementeze vehiculele autonome pentru piața de consum. Deocamdată, un șofer trebuie să rămână în control la volanul mașinii. În Septembrie 2022, cofondatorul și directorul general al Baidu, Robin Li, a remarcat că nivelurile mai scăzute de autonomie protejează companiile auto de răspundere în cazul unui accident, deoarece se așteaptă ca șoferul să dețină controlul. Cu nivelul 4, producătorul mașinii sau operatorul serviciului de “robotaxi” care folosește mașina ar fi de vină.

Cu toate acestea, lansarea Robo-01 semnalează o schimbare dramatică în industria auto, care a fost lentă în adoptarea mașinilor electrice și chiar și mai lentă în adoptarea autonomiei. Niciun alt automobil de consum de pe piață nu oferă încă autonomie de nivel 4. Capacitatea de conducere autonomă completă a Tesla, în ciuda numelui său sofisticat și a declarațiilor directorului său general, este doar de nivel 2, sau “conducere parțial automatizată”, conform definiției SAE International (fosta Societate a Inginerilor de Automobile). Alți producători de vehicule autonome, inclusiv Tesla, colectează date de la vehicule L2 produse în masă pentru a antrena algoritmii L4.

Source (IEEE Spectrum, “Chinese joint venture will begin mass-producing an autonomous electric car”, 03.12.2022)