Using mathematical modeling to fight malaria

ENG: Researchers have created a mathematical model to predict genetic resistance to antimalarial drugs in Africa to manage one of the biggest threats to global malarial control. Malaria is a life-threatening disease caused by parasites and spread to humans through infected mosquitos. It is preventable and curable, yet resistance to current antimalarial drugs is causing avoidable loss of life. The World Health Organisation estimated there were 241 million cases of malaria worldwide in 2020, with more than 600,000 deaths.

Credit: Mayo Clinic

In research published in PLOS Computational Biology, an international research team used data from the WorldWide Antimalarial Resistance Network (WWARN), a global, scientifically independent collaboration, to map the prevalence of genetic markers that indicate resistance to Plasmodium falciparum – the parasite that causes malaria. Lead author Associate Professor Jennifer Flegg from the University of Melbourne said malaria has devastating impacts on lower-income countries and effective treatment is key to elimination.

“The antimalarial drug sulfadoxine-pyrimethamine (SP) is commonly used in various preventative malaria treatment programs in Africa, particularly for infants, young children and during pregnancy. But we know its efficacy as a treatment is threatened in areas where resistance to SP is high,” Associate Professor Flegg said. “The statistical mapping tool we have developed is critical for health organisations to understand the spread of antimalarial resistance. The model takes in the data that is available and fills in the gaps by making continuous predictions in space and time. Health agencies can use this tool to understand when and where SP is appropriate to use as part preventive malaria treatments and where other antimalarial methods may need to be explored.”

Professor Karen Barnes, Head of WWARN Pharmacology and Elimination, said there is a rapidly increasing need for malaria chemoprevention (drugs that prevent malaria infections), but there are limited treatment options available. Professor Feiko ter Kuile, Head of WWARN’s Malaria in Pregnancy Scientific Group, said the updated model of SP resistance in Africa was long overdue.

RO: Cercetătorii au creat un model matematic pentru a prezice rezistența genetică la medicamentele antimalarice (antipaludice) în Africa, pentru a gestiona una dintre cele mai mari amenințări la adresa controlului global al malariei. Malaria este o boală care pune în pericol viața, este cauzată de paraziți și transmisă la oameni prin intermediul țânțarilor infectați. Ea poate fi prevenită și vindecată, însă rezistența la medicamentele antimalarie actuale provoacă pierderi de vieți care pot fi evitate. Organizația Mondială a Sănătății a estimat că în 2020 au existat 241 de milioane de cazuri de malarie la nivel mondial, cu peste 600.000 de decese.

În cercetarea publicată în PLOS Computational Biology, o echipă internațională de cercetători a utilizat date de la WorldWide Antimalarial Resistance Network (WWARN), o colaborare globală, independentă din punct de vedere științific, pentru a cartografia prevalența markerilor genetici care indică rezistența la Plasmodium falciparum – parazitul care provoacă malaria. Autorul principal, profesorul asociat Jennifer Flegg de la Universitatea din Melbourne, a declarat că malaria are un impact devastator asupra țărilor cu venituri mici, iar un tratament eficient este esențial pentru eliminare.

“Medicamentul antimalarie sulfadoxină-pirimetamină (SP) este utilizat în mod obișnuit în diverse programe de tratament preventiv al malariei în Africa, în special pentru sugari, copii mici și în timpul sarcinii. Dar știm că eficacitatea sa ca tratament este amenințată în zonele în care rezistența la SP este ridicată”, a declarat profesorul asociat Flegg. “Instrumentul de cartografiere statistică pe care l-am dezvoltat este esențial pentru ca organizațiile de sănătate să înțeleagă răspândirea rezistenței la medicamente antimalarie. Modelul preia datele disponibile și completează lacunele făcând predicții continue în spațiu și timp. Agențiile de sănătate pot utiliza acest instrument pentru a înțelege când și unde este oportună utilizarea SP ca parte a tratamentelor preventive împotriva malariei și unde ar putea fi necesară explorarea altor metode antimalarice.”

Profesorul Karen Barnes, șeful WWARN Farmacologie și Eliminare, a declarat că există o creștere rapidă a nevoii de chimioprevenție a malariei (medicamente care previn infecțiile cu malarie), dar există opțiuni limitate de tratament disponibile. Profesorul Feiko ter Kuile, șeful Grupului Științific pentru Malaria în Timpul Sarcinii din cadrul WWARN, a declarat că modelul actualizat al rezistenței la SP în Africa era așteptat de mult timp.

Source (The University of Melbourne News, “Using mathematical modelling to fight malaria”, 12.08.2022)

Paper: Flegg, J.A., Humphreys, G.S., Montanez, B., Strickland, T., Jacome-Meza, Z.J., Barnes, K.I., Raman, J., Guerin, P.J., Hopkins Sibley, C. and Dahlström Otienoburu, S., 2022. Spatiotemporal spread of Plasmodium falciparum mutations for resistance to sulfadoxine-pyrimethamine across Africa, 1990–2020. PLOS Computational Biology18(8), p.e1010317.