Gesture-based communication techniques may ease video meeting challenges

ENG: During the COVID-19 pandemic, online video conferencing has been a useful tool for industry, education, and social interactions. However, it has also been associated with poor mental well-being, poor communication, and fatigue. To help overcome the challenges of online video meetings, Hills developed VMS (Video Meeting Signals), a set of simple physical gestures that can be used alongside verbal communication during a video meeting. The gestures, including two thumbs up to signal agreement or a hand over the heart to show sympathy, are meant to improve experiences by serving a similar function as subtle face-to-face signals, such as raised eyebrows, while being more visible in a small video setting.

Credit: Hills

To investigate the potential of VMS, Hills and colleagues first tested it among more than 100 undergraduate students. After half were trained on the technique, the students participated in two video-based seminars in groups of about 10 students each, before answering a survey about their experience. Analysis of the survey results showed that, compared to students without VMS training, those with VMS training reported a better personal experience, better feelings about their seminar group, and better learning outcomes. Analysis of seminar transcripts also suggested that students with VMS training were more likely to use positive language. Similar results were seen in a follow-up experiment with participants who were not students. This experiment also suggested that participants trained to use emojis instead of VMS gestures did not experience the same improved experience as participants with VMS training.

RO: În timpul pandemiei COVID-19, videoconferințele online au fost un instrument util pentru industrie, educație și interacțiuni sociale. Cu toate acestea, au fost asociate și cu o bunăstare mentală precară, comunicare deficitară și oboseală. Pentru a ajuta la depășirea provocărilor întâlnirilor video online, Hills a dezvoltat VMS (Video Meeting Signals, semnale de întâlnire video), un set de gesturi fizice simple care pot fi folosite alături de comunicarea verbală în timpul unei întâlniri video. Gesturile, care includ două degete mari pentru a semnala acordul sau o mână peste inimă pentru a arăta simpatia, sunt menite să îmbunătățească experiențele prin faptul că îndeplinesc o funcție similară cu semnalele subtile față în față, cum ar fi sprâncenele ridicate, fiind în același timp mai vizibile într-un cadru video de dimensiuni reduse.

Pentru a investiga potențialul VMS, Hills și colegii săi l-au testat mai întâi în rândul a peste 100 de studenți. După ce jumătate dintre ei au fost instruiți cu privire la această tehnică, aceștia au participat la două seminarii online în grupuri de aproximativ 10 persoane, înainte de a răspunde la un sondaj despre experiența lor. Analiza rezultatelor a arătat că studenții care au fost instruiți cu VMS au raportat o experiență personală mai bună, sentimente mai bune față de grupul lor de studiu și rezultate mai bune la învățare. Analiza transcrierilor din seminar a sugerat că studenții cu formare VMS au fost mai predispuși să folosească un limbaj pozitiv. Rezultate similare au fost observate într-un experiment cu participanți care nu erau studenți. Acesta a sugerat că participanții instruiți să folosească emoji în locul gesturilor VMS nu au experimentat aceeași experiență îmbunătățită ca și participanții cu instruire VMS.

Source (PLOS. “Gesture-based communication techniques may ease video meeting challenges: Simple set of gestures may beat emojis to communicate in video meetings.” ScienceDaily. ScienceDaily, 3 August 2022.)

Paper: Paul D. Hills, Mackenzie V. Q. Clavin, Miles R. A. Tufft, Matthias S. Gobel, Daniel C. Richardson. Video meeting signals: Experimental evidence for a technique to improve the experience of video conferencing. PLOS ONE, 2022; 17 (8): e0270399 DOI: 10.1371/journal.pone.0270399