Perseverance records the first ever sounds from Mars

ENG: For 50 years, interplanetary probes have returned thousands of striking images of the surface of Mars, but never a single sound. Now, NASA’s Perseverance mission has put an end to this deafening silence by recording the first ever Martian sounds, which can be listened to here. The scientific team for the French-US SuperCam2 instrument installed on Perseverance was convinced that the study of the soundscape of Mars could advance our understanding of the planet. This scientific challenge led them to design a microphone dedicated to the exploration of Mars, at ISAE-SUPAERO in Toulouse, France. Perseverance first recorded sounds from the Red Planet on February 19, 2021, the day after its arrival. These sounds fall within the human audible spectrum, between 20 Hz and 20 kHz. First of all, they reveal that Mars is quiet, in fact so quiet that on several occasions the scientists thought the microphone was no longer working. It is obvious that, apart from the wind, natural sound sources are rare.

Credit: NASA, JPL-Caltech  

In addition to this investigation, the scientists focused on the sounds generated by the rover itself , including the shock waves produced by the impact of the SuperCam laser on rocks, and flights by the Ingenuity helicopter. By studying the propagation on Mars of these sounds, whose behaviour is very well well understood on Earth, they were able to accurately characterise the acoustic properties of the Martian atmosphere. The researchers show that the speed of sound is lower on Mars than on Earth: 240 m/s, as compared to 340 m/s on our planet. However, the most surprising thing is that it turns out that there are actually two speeds of sound on Mars, one for high-pitched sounds and one for low frequencies. Sound attenuation is greater on Mars than on Earth, especially for high frequencies, which, unlike low frequencies, are attenuated very quickly, even at short distances. All these various factors would make it difficult for two people standing only five metres apart to have a conversation. They are due to the composition of the Martian atmosphere (96% CO2, compared to 0.04% on Earth) and the very low atmospheric surface pressure (170 times lower than on Earth).

RO: Timp de 50 de ani, sondele interplanetare au returnat mii de imagini impresionante ale suprafeței lui Marte, dar niciodată un singur sunet. Acum, misiunea Perseverance a NASA a pus capăt acestei tăceri asurzitoare, înregistrând primele sunete marțiene din istorie, care pot fi ascultate aici. Echipa științifică a instrumentului franco-american SuperCam2 instalat pe Perseverance a fost convinsă că studiul peisajului sonor de pe Marte ar putea să avanseze înțelegerea planetei. Această provocare științifică i-a determinat să proiecteze un microfon dedicat explorării planetei Marte, la ISAE-SUPAERO din Toulouse, Franța. Perseverance a înregistrat pentru prima dată sunete de pe Planeta Roșie la 19 februarie 2021, a doua zi după sosirea sa. Aceste sunete se încadrează în spectrul audibil uman, între 20 Hz și 20 kHz. În primul rând, ele relevă faptul că Marte este liniștită, de fapt atât de liniștită încât, în mai multe rânduri, oamenii de știință au crezut că microfonul nu mai funcționează. Este evident că, în afară de vânt, sursele naturale de sunet sunt rare.

Pe lângă această investigație, oamenii de știință s-au concentrat pe sunetele generate de rover, inclusiv pe undele de șoc produse de impactul laserului SuperCam asupra rocilor și pe zborurile efectuate de elicopterul Ingenuity. Prin studierea propagării pe Marte a acestor sunete, al căror comportament este foarte bine înțeles pe Pământ, ei au reușit să caracterizeze cu precizie proprietățile acustice ale atmosferei marțiene. Cercetătorii arată că viteza sunetului este mai mică pe Marte decât pe Pământ: 240 m/s, față de 340 m/s pe planeta noastră. Cu toate acestea, cel mai surprinzător lucru este faptul că se pare că există de fapt două viteze ale sunetului pe Marte, una pentru sunetele înalte și una pentru frecvențele joase. Atenuarea sunetului este mai mare pe Marte decât pe Pământ, în special pentru frecvențele înalte, care, spre deosebire de frecvențele joase, sunt atenuate foarte repede, chiar și la distanțe scurte. Toți acești factori diferiți ar face dificilă o conversație între două persoane aflate la o distanță de numai cinci metri. Ele se datorează compoziției atmosferei marțiene (96% CO2, față de 0,04% pe Pământ) și presiunii atmosferice foarte scăzute de la suprafață (de 170 de ori mai mică decât pe Pământ).

Source (cnrs, “Perseverance records the first ever sounds from Mars”, 01.04.2022)