teamLab exhibition in Japan

ENG: teamLab is an international art collective, an interdisciplinary group of various specialists such as artists, programmers, engineers, CG animators, mathematicians and architects whose collaborative practice seeks to navigate the confluence of art, science, technology, and the natural world.

teamLab aims to explore the relationship between the self and the world and new perceptions through art. In order to understand the world around them, people separate it into independent entities with perceived boundaries between them. teamLab seeks to transcend these boundaries in our perception of the world, of the relationship between the self and the world, and of the continuity of time. Everything exists in a long, fragile yet miraculous, borderless continuity of life.

RO: teamLab este un colectiv internațional de artă, un grup interdisciplinar format din diverși specialiști, cum ar fi artiști, programatori, ingineri, animatori de grafică computerizată, matematicieni și arhitecți, a căror practică de colaborare urmărește să navigheze la confluența dintre artă, știință, tehnologie și lumea naturală.

teamLab își propune să exploreze relația dintre sine și lume și noile percepții prin intermediul artei. Pentru a înțelege lumea din jurul lor, oamenii o separă în entități independente, cu granițe percepute între ele. teamLab caută să transceadă aceste granițe în percepția noastră asupra lumii, a relației dintre sine și lume și a continuității timpului. Totul există într-o continuitate lungă, fragilă, dar miraculoasă, fără frontiere, a vieții.

Source (teamLab Biography)