Mysterious object unlike anything astronomers have seen before

ENG: A team mapping radio waves in the universe has discovered something unusual that releases a giant burst of energy three times an hour, and it’s unlike anything astronomers have seen before. Spinning around in space, the strange object sends out a beam of radiation that crosses our line of sight, and for a minute in every twenty, is one of the brightest radio sources in the sky. The team who discovered it think it could be a neutron star or a white dwarf which are collapsed cores of stars with an ultra-powerful magnetic field.

Credit: © sakkmesterke / stock.adobe.com

The object was discovered by Curtin University Honours student Tyrone O’Doherty using the Murchison Widefield Array (MWA) telescope in outback Western Australia and a new technique he developed. Objects that turn on and off in the Universe aren’t new to astronomers, they call them ‘transients’. ICRAR-Curtin astrophysicist and co-author Dr Gemma Anderson said that “when studying transients, you’re watching the death of a massive star or the activity of the remnants it leaves behind.”

‘Slow transients’, like supernovae, might appear over the course of a few days and disappear after a few months. ‘Fast transients’, like a type of neutron star called a pulsar, flash on and off within milliseconds or seconds. But Dr Anderson said finding something that turned on for a minute was really weird. She said the mysterious object was incredibly bright and smaller than the Sun, emitting highly-polarised radio waves, suggesting the object had an extremely strong magnetic field.

RO: O echipă care cartografiază undele radio din univers a descoperit ceva neobișnuit, care eliberează o explozie uriașă de energie de trei ori pe oră și care nu seamănă cu nimic din ceea ce au mai văzut astronomii până acum. Învârtindu-se în spațiu, obiectul ciudat trimite un fascicul de radiații care traversează linia noastră vizuală și, timp de un minut la fiecare douăzeci, este una dintre cele mai strălucitoare surse radio de pe cer. Echipa care l-a descoperit crede că ar putea fi o stea neutronică sau o pitică albă, care sunt nuclee prăbușite ale stelelor cu un câmp magnetic ultraputernic.

Obiectul a fost descoperit de Tyrone O’Doherty, student la Universitatea Curtin, cu ajutorul telescopului Murchison Widefield Array (MWA) din Australia de Vest și cu ajutorul unei noi tehnici pe care a dezvoltat-o. Obiectele care se activează și se dezactivează în Univers nu sunt o noutate pentru astronomi, aceștia numindu-le “tranzitorii”. Astrofizicianul ICRAR-Curtin și co-autorul Dr. Gemma Anderson a declarat că “atunci când studiezi tranzitorii, urmărești moartea unei stele masive sau activitatea rămășițelor pe care le lasă în urmă”.

“Tranzitorii lenți”, precum supernovele, ar putea să apară în decurs de câteva zile și să dispară după câteva luni. ‘Tranzitorii rapizi’, precum un tip de stea neutronică numită pulsar, se aprind și se sting în câteva milisecunde sau secunde. Dar Dr. Anderson a spus că descoperind ceva care s-a aprins timp de un minut a fost foarte ciudat. Ea a spus că obiectul misterios era incredibil de strălucitor și mai mic decât Soarele, emițând unde radio foarte polarizate, ceea ce sugerează că obiectul avea un câmp magnetic extrem de puternic.

Source (International Centre for Radio Astronomy Research. “Mysterious object unlike anything astronomers have seen before.” ScienceDaily. ScienceDaily, 27 January 2022.)

Paper: Hurley-Walker, N., Zhang, X., Bahramian, A., McSweeney, S.J., O’Doherty, T.N., Hancock, P.J., Morgan, J.S., Anderson, G.E., Heald, G.H. and Galvin, T.J., 2022. A radio transient with unusually slow periodic emission. Nature601(7894), pp.526-530.