Microscopic camera the size of a grain of salt

ENG: Despite being the size of a grain of salt, a new microscopic camera can capture crisp, full-colour images on par with normal lenses that are 500,000 times larger. The ultra-compact optical device was developed by a team of researchers from Princeton University and the University of Washington.

The tiny camera relies on a special ‘metasurface’ studded with 1.6 million cylindrical posts — each the size of a single HIV virus — which can modulate the behaviour of light. Each of the posts on the 0.5-millimetre-wide surface has a unique shape that allows it to operate like an antenna. Machine-learning based signal processing algorithms then interpret the post’s interaction with light, transforming it into an image. The photographs that the tiny device takes offer the highest-quality images with the widest field of view for any full-colour metasurface camera developed to date.

According to the researchers, the camera could be used in small-scale robots, where size and weight constraints make traditional cameras difficult to implement. The optical metasurface could also be used to improve minimally-invasive endoscopic devices, allowing doctors to better see inside of patients in order to diagnose and treat diseases. Felix Heide, an author of the study, also suggests the camera could be used to turn surfaces into sensors with ultra-high resolution.  ‘You wouldn’t need three cameras on the back of your phone anymore, but the whole back of your phone would become one giant camera,’ he explained.

RO: În ciuda faptului că este de mărimea unui grăunte de sare, o nouă cameră microscopică poate capta imagini clare, în culori vii, la fel ca obiectivele normale, care sunt de 500.000 de ori mai mari. Dispozitivul optic ultra-compact a fost dezvoltat de o echipă de cercetători de la Universitatea Princeton și de la Universitatea din Washington.

Micuța cameră se bazează pe o “metasuprafață” specială, presărată cu 1,6 milioane de stâlpi cilindrici – fiecare de mărimea unui singur virus HIV – care pot modula comportamentul luminii. Fiecare dintre stâlpii de pe suprafața cu o lățime de 0,5 milimetri are o formă unică care îi permite să funcționeze ca o antenă. Algoritmii de procesare a semnalelor bazate pe învățare automată interpretează apoi interacțiunea stâlpului cu lumina, transformând-o într-o imagine. Fotografiile pe care le realizează micul dispozitiv oferă imagini de cea mai bună calitate, cu cel mai larg câmp vizual pentru orice cameră de tip metasuprafață color dezvoltată până în prezent.

Potrivit cercetătorilor, camera ar putea fi utilizată în roboți de mici dimensiuni, unde constrângerile legate de mărime și greutate fac dificilă utilizarea camerelor tradiționale. De asemenea, metasuprafața optică ar putea fi utilizată pentru a îmbunătăți dispozitivele endoscopice minim-invazive, permițând medicilor să vadă mai bine interiorul pacienților pentru a diagnostica și trata bolile. Felix Heide, unul dintre autorii studiului, sugerează, de asemenea, că această cameră ar putea fi folosită pentru a transforma suprafețele în senzori cu rezoluție ultra-înaltă.  ‘Nu ați mai avea nevoie de trei camere pe spatele telefonului, ci întreaga parte din spate a telefonului ar deveni o cameră gigantică’, a explicat el.

Source (Ian Randall, DailyMail, Say cheese! Microscopic camera the size of a grain of SALT is developed that can produce crisp, full-colour images ‘on par with lenses 500,000 times larger’)