Faster path planning for rubble-roving robots

ENG: Robots that need to use their arms to make their way across treacherous terrain just got a speed upgrade with a new path planning approach. The improved algorithm path planning algorithm found successful paths three times as often as standard algorithms, while needing much less processing time.

A new algorithm speeds up path planning for robots that use arm-like appendages to maintain balance on treacherous terrain such as disaster areas or construction sites, U-M researchers have shown. The improved path planning algorithm found successful paths three times as often as standard algorithms, while needing much less processing time. The research enables robots to determine how difficult the terrain is before calculating a successful path forward, which might include bracing on the wall with one or two hands while taking the next step forward.

The method uses machine learning to train the robot how to place its hands and feet to maintain balance and make progress, then a divide-and-conquer approach is employed to split the path according to the level of traverse difficulty. To do this, they need a geometric model of the entire environment. This could be achieved in practice with a flying drone that scouts ahead of the robot. In a virtual experiment with a humanoid robot in a corridor of rubble, the team’s method outperformed previous methods in both success and total time to plan — important when quick action is needed in disaster scenarios. Specifically, over 50 trials, their method reached the goal 84% of the time compared to 26% for the basic path planner, and took just over two minutes to plan compared to over three minutes for the basic path planner.

RO: Roboții care trebuie să își folosească brațele pentru a se deplasa pe terenuri periculoase tocmai au primit o îmbunătățire a vitezei cu o nouă abordare de planificare a traiectoriei. Algoritmul îmbunătățit de planificare a traiectoriei a găsit trasee de succes de trei ori mai des decât algoritmii standard, necesitând în același timp mult mai puțin timp de procesare.

Un nou algoritm accelerează planificarea traiectoriei pentru roboții care folosesc apendice asemănătoare brațelor pentru a-și menține echilibrul pe terenuri dificile, cum ar fi zonele calamitate sau șantierele de construcții, au arătat cercetătorii de la U-M. Algoritmul îmbunătățit de planificare a traiectoriei a găsit trasee de succes de trei ori mai des decât algoritmii standard, necesitând în același timp mult mai puțin timp de procesare. Cercetarea permite roboților să determine cât de dificil este terenul înainte de a calcula o cale de succes înainte, care ar putea include susținerea pe perete cu una sau două brațe în timp ce fac următorul pas înainte.

Metoda utilizează învățarea automată pentru a antrena robotul cum să își plaseze mâinile și picioarele pentru a-și menține echilibrul și a progresa, apoi se folosește o abordare de tip divide et impera pentru a împărți calea în funcție de nivelul de dificultate a traversării. Pentru a face acest lucru, au nevoie de un model geometric al întregului mediu. Acest lucru ar putea fi realizat în practică cu o dronă zburătoare care cercetează înaintea robotului. În cadrul unui experiment virtual cu un robot umanoid într-un coridor de moloz, metoda echipei a depășit metodele anterioare atât în ceea ce privește succesul, cât și timpul total de planificare – important atunci când este nevoie de o acțiune rapidă în scenarii de dezastru. Mai exact, pe parcursul a 50 de încercări, metoda lor a atins obiectivul în 84% din cazuri, față de 26% în cazul planificatorului de traseu de bază, și a avut nevoie de puțin peste două minute pentru a planifica, față de peste trei minute pentru planificatorul de traseu de bază.

Source (University of Michigan. “Faster path planning for rubble-roving robots.” ScienceDaily. ScienceDaily, 13 August 2021.)

Original paper: Lin, Y.C. and Berenson, D., 2021. Long-horizon humanoid navigation planning using traversability estimates and previous experience. Autonomous Robots45(6), pp.937-956.