Preparing for the sandworms

ENG: Since the trailers for the 2020 movie adaptation of the book “Dune” (written by Frank Herbert, and published in 1965) were released, it is a good moment to refresh our memories and read the original work. Below is a creative animated summary of the plot, to get you started reading the series if you haven’t already. On the same note, if you haven’t watched the first movie which appeared in 1984, a great comparison between the old and new teasers will incite your curiosity to better understand what has changed (or not) in cinematography and storytelling.

RO: De când au fost lansate trailerele pentru adaptarea cinematografică din 2020 a cărții “Dune” (scrisă de Frank Herbert și publicată în 1965), este un moment bun pentru a ne reîmprospăta memoria și a citi opera originală. În primul video este un rezumat animat creativ al intrigii, pentru a te îndemna să începi să citești seria dacă nu ai făcut-o deja. În aceeași notă, dacă nu ai vizionat primul film apărut în 1984, o comparație excelentă între teaserul vechi și cel nou îți va trezi curiozitatea de a înțelege mai bine ce s-a schimbat (sau nu) în cinematografie și în metodele de povestire.