Overcome your fear of the unknown

ENG: Recent events made our lives unpredictable. They took us out of our comfort zone and into unknown territory, adding to our previous fears by making us tread uncharted waters. We might have been in a pleasant state, without a worry in the world. We had hopes and dreams and plans that are now uncertain. It changed the way in which we live by altering various aspects of our lives – we had to socially distance ourselves, we were bombarded with alarming news and statistics, some people faced unemployment, children lost access to education, and many more worrying examples. These made our anxiety peak. Fear of the unknown is truly one to rule them all.

In the end, you become what you give your attention to. If you focus only on the negative aspects of life, you will only see those. If you constantly worry about exams, that’s all you’ll be able to think about. If you are angry about the uncertainty of future events (for example, how school or university will be reopening), you will be caught in a loop of frustration. These will make you distrust yourself, others, your countries’ institutions, and life in general. Take advantage of the power of your thoughts and make a change.

While facing difficult times, it is better to be patient. Watch as events unfold, pay attention to people around you, research, and study to understand things that scare you. If you feel courageous, you can even come up with practical solutions to improve your situation. Just be aware that sometimes bad things are good at a higher level, these are the drivers of evolution. Be open to the unknown and to change, and see where it takes you.

RO: Evenimentele recente ne-au făcut viața imprevizibilă. Ne-au scos din zona noastră de confort și ne-au dus pe un teritoriu necunoscut, adăugându-se la temerile noastre anterioare, făcându-ne să pășim în ape neexplorate. Am fi putut fi într-o stare plăcută, fără nicio grijă pe lume. Aveam speranțe, vise și planuri care acum sunt incerte. A schimbat modul în care trăim, modificând diverse aspecte ale vieții noastre – a trebuit să ne distanțăm din punct de vedere social, am fost bombardați cu știri și statistici alarmante, unii oameni s-au confruntat cu șomajul, copiii au pierdut accesul la educație și multe alte exemple îngrijorătoare. Acestea au făcut ca anxietatea noastră să atingă cote maxime. Frica de necunoscut este cu adevărat una care le domină pe toate.

În cele din urmă, devii lucrurile cărora le acorzi atenție. Dacă te concentrezi doar pe aspectele negative ale vieții, le vei vedea doar pe acelea. Dacă îți faci griji în mod constant cu privire la examene, doar la asta te vei putea gândi. Dacă te enervează incertitudinea evenimentelor viitoare (de exemplu, cum se va redeschide școala sau universitatea), vei fi prins într-o buclă de frustrare. Acestea te vor face să nu ai încredere în tine, în ceilalți, în instituțiile din țara ta și în viață în general. Profită de puterea gândurilor tale și fă o schimbare.

În timp ce te confrunți cu momente dificile, este mai bine să ai răbdare. Urmărește desfășurarea evenimentelor, fii atent la oamenii din jurul tău, cercetează și studiază pentru a înțelege lucrurile care te sperie. Dacă te simți curajos, poți chiar să vii cu soluții practice pentru a-ți îmbunătăți situația. Fii doar conștient că, uneori, lucrurile rele sunt bune la un nivel superior, acestea sunt motoarele evoluției. Fii deschis la necunoscut și la schimbare și vezi unde te duce.