Kanban board

ENG: If you want to be more organized, a solution is to use a kanban board. This helps you to better manage your time and human resources, when working alone or in a team. The concept is really simple: start with your to-do list, select the task you are focusing on, and then get a sense of accomplishment when you finish it.

Source

The following two videos show you various use-case scenarios, such as from personal work, team projects, family planning and study scheduling. This method allows you to make your work visible, when oftentimes it is invisible and intangible.

RO: Dacă vrei să fii mai organizat, o soluție este să folosești un panou Kanban. Aceasta te ajută să îți gestionezi mai bine timpul și resursele, atunci când lucrezi singur sau în echipă. Conceptul este foarte simplu: începi cu lista de lucruri de făcut, selectezi sarcina pe care te concentrezi și apoi ai un sentiment de împlinire atunci când o termini.

Cele două clipuri video prezintă diverse scenarii de utilizare, cum ar fi munca personală, proiecte de echipă, planificarea familiei și programarea studiilor. Această metodă permite să faci munca vizibilă, când de multe ori aceasta este invizibilă și intangibilă.