Preparing for online learning

ENG: Taking online courses can be very convenient for many people. However, this requires time management skills, self-discipline, willpower, and strong motivation, as it may be challenging for online learners to successfully complete their eLearning courses. There are 7 main ideas that can be used to successfully improve your experience with learning from online resources and take advantage of the freedom that they bring.

 1. Understand online learning practices and expectations. You should fully commit yourself and participate in the virtual classroom as required, become tech-savvy, work with others, complete your assignments on time, and be self-disciplined.
 2. Have a dedicated study space. Your study environment should be one of your main concerns when you are an online learner, so make sure that it enables your study routine. Furthermore, ask your friends, relatives, and colleagues to respect your “work mode” and consider turning off your phone and logging off of all social networks when studying; you will want to be neither interrupted nor distracted.
 3. Identify your learning objectives and goals.  You should read carefully your course requirements, create notes that are closely related to your objectives, and make sure that you review them thoroughly every time you start an assignment so that you stay focused on your goals. Finally, consider starting with the most difficult tasks, as this will improve both the effectiveness of your study and your performance.
 4. Build a study plan. Plan ahead, use a calendar system, create to-do lists, set time limits, and stay on schedule. Accept that you will have productive and less productive days, so stay positive and keep your chin up.
 5. Review, revise, repeat. Regular revisions of the things you have already studied will not only improve your memory, but they will also help you better understand what you are learning. Create your own flashcards for your keynotes and quiz yourself on the key concepts of the online course.
 6. Take study breaks. Your performance will decrease if you are feeling tired or frustrated while studying. Integrate some personal time into your study routine and you will be able to work more effectively. A mild physical activity, such as a walk around the block, will help you maintain balance, renew energy, and go back to studying with a clear mind.
 7. Stay motivated. Online learning is a wonderful tool that allows you the freedom to create your own study routine and enables learning at a comfortable pace. To enrich this experience, you can reward yourself every time you complete a challenging task, have healthy snacks nearby to boost your energy and make sure that you take some time for yourself to avoid burnout.

And in the end, don’t forget that learning is a lifetime commitment to yourself!

RO: Urmarea cursurilor online poate fi foarte convenabilă pentru mulți oameni. Cu toate acestea, acest lucru necesită abilități de gestionare a timpului, autodisciplină, voință și o motivație puternică, deoarece poate fi o provocare pentru cursanții online să finalizeze cu succes cursurile de eLearning. Există 7 idei principale care pot fi folosite pentru a-ți îmbunătăți cu succes experiența de învățare din resurse online și pentru a profita de libertatea pe care acestea o aduc.

 1. Înțelege practicile și așteptările legate de învățarea online. Ar trebui să te implici pe deplin și să participi la clasa virtuală așa cum ți se cere, să devi priceput la tehnologie, să lucrezi cu alții, să termini temele la timp și să fii autodisciplinat.
 2. Ai un spațiu de studiu dedicat. Mediul de studiu ar trebui să fie una dintre principalele preocupări atunci când ești un student în online, așa că asigură-te că acesta îți permite rutina de studiu. În plus, cere-le prietenilor, rudelor și colegilor să respecte “modul de lucru” și ia în considerare închiderea telefonului și deconectarea de la toate rețelele sociale atunci când studiezi; vei dori să nu fii întrerupt și nici distras.
 3. Identifică-ți obiectivele și scopurile de învățare.  Ar trebui să citești cu atenție cerințele cursului, să creezi notițe care să fie strâns legate de obiectivele tale și să te asiguri că le revizuiești cu atenție de fiecare dată când începi o temă, astfel încât să rămâi concentrat. În cele din urmă, ia în considerare posibilitatea de a începe cu cele mai dificile sarcini, deoarece acest lucru va îmbunătăți atât eficiența studiului, cât și performanța.
 4. Construiește un plan de studiu. Planifică din timp, folosește un sistem de calendar, creează liste cu lucruri de făcut, stabilește limite de timp și respectă programul. Acceptă faptul că vei avea zile productive și zile mai puțin productive, așa că rămâi pozitiv și păstreză-ți fruntea sus.
 5. Revizuiește și repetă. Revizuirile regulate ale lucrurilor pe care le-ai studiat deja nu numai că îți vor îmbunătăți memoria, dar te vor ajuta să înțelegi mai bine ceea ce înveți. Crează-ți propriile carduri pentru notele cheie și testeză-te cu privire la conceptele cheie ale cursului online.
 6. Fă pauze de studiu. Performanța ta va scădea dacă te simți obosit sau frustrat în timp ce studiezi. Integrează timp personal în rutina de studiu și vei putea lucra mai eficient. O activitate fizică ușoară, cum ar fi o plimbare în jurul blocului, te va ajuta să îți menții echilibrul, să îți reînnoiești energia și să te întoarci la studiu cu mintea limpede.
 7. Rămâi motivat. Învățarea online este un instrument minunat care îți oferă libertatea de a-ți crea propria rutină de studiu și îți permite să înveți într-un ritm confortabil. Pentru a îmbogăți această experiență, te poți recompensa de fiecare dată când finalizezo o sarcină dificilă, ai la îndemână gustări sănătoase pentru a-ți stimula energia și asigură-te că îți acorzi timp liber pentru a evita epuizarea.

Și, la final, nu uita că învățarea este un angajament pe viață față de tine însuți!

Source – abridged and adapted