About dancing

ENG: A group of scientists have written a technical report on their research named “Male dance moves that catch a woman’s eyes“.

dance

Researchers at Northumbria University and the University of Gottingen wanted to know what women look for in a dancing partner, since “dancing ability, particularly that of men, may serve as a signal of mate quality.”

So the researchers set up an experiment in which they had 30 men to dance to a core drum beat for 30 seconds. The dancers were given no specific instructions on how to dance beforehand, and their movements were recorded via a motion-capture system. An avatar was generated to animate their dance moves. Then 37 women were asked to view each of the dancing avatars and rate their performance on a seven-point scale.

They found that women rated dancers higher when they showed larger and more variable movements of the head, neck and torso. Speed of leg movements mattered too, particularly bending and twisting of the right knee. In what might be bad news for the 20% of the population who is left-footed, left knee movement didn’t seem to matter. In fact, certain left-legged movements had a small negative correlation with dancing ability, meaning that dancers who favored left leg motion were rated more poorly. While not statistically significant, these findings suggest that there might be something to that old adage about “two left feet” after all. One final surprise – arm movement didn’t correlate with perceived dancing ability in any significant way.

So boys, learn to dance and have fun.

RO: Un grup de oameni de știință au scris un raport tehnic privind cercetarea lor, intitulat “Mișcările de dans ale bărbaților care atrag privirile femeilor“.

Cercetătorii de la Universitatea Northumbria și de la Universitatea din Gottingen au vrut să afle ce caută femeile la un partener de dans, întrucât “abilitățile de dans, în special cele ale bărbaților, pot servi drept semnal al calității partenerului”.

Astfel, cercetătorii au efectuat un experiment în care au pus 30 de bărbați să danseze pe un ritm de tobă timp de 30 de secunde. Dansatorii nu au primit în prealabil instrucțiuni specifice despre cum să danseze, iar mișcările lor au fost înregistrate printr-un sistem de captare a mișcărilor. Un avatar a fost generat pentru a anima mișcările lor de dans. Apoi, 37 de femei au fost rugate să vadă fiecare dintre avatarele dansatoare și să le evalueze performanța pe o scară de șapte puncte.

Ei au descoperit că femeile au acordat o notă mai mare dansatorilor atunci când aceștia prezentau mișcări mai mari și mai variabile ale capului, gâtului și trunchiului. Viteza mișcărilor picioarelor a contat, de asemenea, în special îndoirea și răsucirea genunchiului drept. În ceea ce ar putea fi o veste proastă pentru cei 20% din populație care sunt stângaci, mișcarea genunchiului stâng nu părea să conteze. De fapt, anumite mișcări ale piciorului stâng au avut o mică corelație negativă cu capacitatea de dans, ceea ce înseamnă că dansatorii care au favorizat mișcarea piciorului stâng au fost evaluați mai slab. Deși nu sunt semnificative din punct de vedere statistic, aceste constatări sugerează că ar putea exista ceva în acel vechi adagiu despre “două picioare stângi”, până la urmă. O ultimă surpriză – mișcarea brațelor nu a fost corelată cu abilitatea de dans percepută în mod semnificativ.

Așadar, băieți, învățați să dansați și distrați-vă.

Source (The Washington Post, “Male dance moves that catch a woman’s eye”, 24.03.2014)