Kilobots

ENG. Computer scientists and engineers at Harvard University have developed and licensed technology that will make it easy to test collective algorithms on hundreds, or even thousands, of tiny robots. Called Kilobots, the quarter-sized bug-like devices scuttle around on three toothpick-like legs, interacting and coordinating their own behavior as a team. Once up and running, the machines are fully autonomous, meaning there is no need for a human to control their actions. Inspired by nature, such swarms resemble social insects, such as ants and bees, that can efficiently search for and find food sources in large, complex environments, collectively transport large objects, and coordinate the building of nests and other structures.

RO. Oameni de știință și ingineri de la Universitatea Harvard au dezvoltat o tehnologie pentru a testa algoritmi pe sute sau mii de roboți. Numiți Kiloboți, aceștia sunt mici cât o monedă, asemănători cu insectele, care se mișcă rapid pe trei picioare subțiri, interacționând și coordonându-se ca o echipă. Odată porniți, aceștia sunt autonomi, adică nu este nevoie de intervenția unei persoane pentru a le controla acțiunile. Inspirați din natură, sunt asemănători insectelor sociale precum furnicile și albinele, care pot cauta eficient mâncare în medii mari și complexe, pot transporta în mod colectiv obiecte mari și coordona cuiburi.

Read more here (Harvard University, “Kilobots – tiny, collaborative robots – are leaving the nest (w/ video)”, Phys.org, 21.11.2011)