Security?

Heartbleed

RO. În prima parte a anului, a fost raportată o eroare în sistemul de securitate al OpenSSL, numită “Heartbleed”. Asta înseamnă că iconița în formă de lacăt de lângă numele site-ului pe care îl accesezi nu îți acordă protecția cuvenită. Ar trebui, având în vedere faptul că toate numele conturilor, parolele și informațiile despre carduri sunt stocate pe un server ce are șanse foarte mari să folosească OpenSSL. Site-urile pe care le vizitezi criptează datele tale pe care le transmite peste tot, dar un hacker poate face serverul să dezvăluie chei secrete, poate crea unul fals către care să transmită informații, să fure fără să lase vreo urmă. Protecția a devenit o problemă majoră și toată lumea a fost sfătuită să își schimbe parolele, pentru că există o șansă mare ca toți să fi fost afectați de această gaură din securitate. 

ENG. Earlier this year, there was reported a massive security bug in OpenSSL, called ‘Heartbleed’. It means that the lock icon next to the website that you are accessing does not guarantee your security. It should, considering that all your usernames, passwords, credit card information are being stored in this server that has a high chance to use OpenSSL. The sites that you visit encrypt data they send back and forth, but a hacker could get a server to spit out secret keys, create a fake one and send information towards it, steal without leaving any trace. Protection became a more serious issue and everyone was advised to change the passwords to their accounts because there was a high chance they were affected by this leak in security.

big-brother

RO. În afară de informațiile personale care sunt furate în secret, există un lucru care mă deranjează mai tare. Twitter a anunțat că se vor crea unelte de analiză mai performante. Scopul lor este să înțeleagă ce stă în spatele cuvintelor pe care le scrii. Hashtag-urile le oferă informații doar despre evenimentele populare, dar asta nu e de ajuns. Ei urmăresc calitate și nu cantitate, pe care o vor obține, chiar dacă ne convine sau nu. Din punctul meu de vedere, ți se invadează intimitatea, gândurile. În acest fel ei îți pot crea profilul, bazat pe texte scurte de 140 de caractere. Nu ai protecție, poți fi șantajat cu ușurință și ce credeai odată că e amuzant, poate să se întoarcă împotriva ta. Nu cred că ei doresc să înțeleagă ce scriem, ci cum scriem. Să ne identifice gândurile, să le controleze, ca să poată manipula mai ușor masele. Nu uitați, Fratele cel Mare vă urmărește!

ENG. Apart from the personal information that is secretly being stolen, there is one thing that disturbs me more. Twitter announced that more accurate analysis tools will be developed. Their goal is to understand the meaning behind what you tweet. Hashtags only allow them to be aware of popular events, but that is not enough. They seek quality, not quantity, and they will obtain it, whether people like it or not. From my point of view, this is invading your privacy, your thoughts. In this way they can create your profile, depending on what you write in short 140 character texts. You have no protection, you could be easily blackmailed, and what you once thought it was fun, could turn against you. I don’t believe that they seek to understand what we write, but how we write. To identify our thoughts, to control them, so they can easier manipulate the masses. Remember, Big Brother is watching you!