Thinking about the future

STEM

RO. Se apropie începutul unui nou an universitar. Mulți ne întrebăm unde vom lucra după terminarea facultății. Există un spectru larg de opțiuni, care depinde de specializarea pe care o urmăm. Cercetătorii au studiat posibilitățile de a lucra în diferite domenii luând în considerare tipul de studii absolvite. Acesta a fost împărțit în 3 categorii: studii STEM, studii asociate cu STEM și studii neasociate cu STEM. STEM este abrevierea pentru Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică. Pe site-ul celor de la Census se poate accesa o diagramă, pe care dacă se trece cu mouse-ul deasupra unei specializări, se pot observa sectoarele în care licențiații pot ajunge să lucreze. De asemenea, există tabele diferențiate pe criterii de sex, rasă și etnie. Acest studiu ajută la o mai bună cunoaștere a șanselor care se ivesc după finalizarea studiului într-un anumit domeniu.

ENG. The beginning of a new college year is close. Many of us are asking ourselves where are we going to work in the future, after we finish university. There is a broad spectrum of options, depending on what majors we are taking. Scientists have studied the possibilities for working in different fields depending on certain majors which were divided into 3 groups: STEM majors, STEM-related majors and non-STEM majors. STEM stands for Science, Technology, Engineering and Math. Census made available a chart on which you can hover over a major and see in which fields its graduates will end up working. There are also charts by gender, race and ethnicity. This helps everyone be aware of the chances that will arise by following a certain area of study.

 

Study Time

RO. Un alt studiu din partea NSSE (National Survey of Student Engagement) a calculat numărul de ore pe care studenții îl petrec învățând în funcție de domeniul pe care îl studiază. Astfel aflăm că un student petrece în medie 17 ore pe săptămână pregătindu-se pentru cursuri. Studenții de la inginerie își dedică cele mai multe ore pe săptămână studiului (19 în total), urmați de cei de la biologie, agricultură, resurse naturale și fizică, matematică, calculatoare. 

ENG. Another study from NSSE (National Survey of Student Engagement) computed the number of hours students spend on studying according to their majors. We learn that a student spends in average 17 hours per week preparing for classes. Engineering students are the ones that spend the most hours per week learning (19 in total), followed by biology, agriculture, natural resources and physical science, math, computer science majors.