Disconnection, not teens’ screen time, is the problem

ENG: While many parents and caregivers believe teens spend too much time on smartphones, video games and social media, a Michigan State University researcher says not to worry about screen time. Keith Hampton, a professor in the Department of Media and Information and director of academic research in the Quello Center, says he doesn’t worry about screen time — he worries about adolescents who are disconnected because they have limited access to the internet.

Credit: Pexels

Hampton and his colleagues study disconnection. For most teens, internet access is a part of their everyday life. These teens only experience disconnection when they choose to limit their device use or when their parents step in to control the time they spend online. However, a large pocket of teens, living primarily in rural America, is disconnected for a very different reason. They live in households where there is an extremely weak infrastructure for broadband connectivity. These teens often have no internet access outside of school, very slow access at home or spotty data coverage using a smartphone.

In a peer-reviewed paper based on a survey of 3,258 rural adolescents, Hampton and his team compared the self-esteem and social activities of teens with no or poor home internet access to teens who are the heaviest users of screens as well as teens with parents who tightly control or limit their screen use. Here is what they found. The single largest predictor of having lower self-esteem was, simply, being a girl. This was unsurprising, as the heavy toll of adolescence on young girls has been well established. The second largest determinant of self-esteem, for girls and boys, was poor grades in school.

Teens who had poor internet access at home and teens who had parents that exerted the most control over their media use also had substantively lower self-esteem — although only roughly half of the lower self-esteem experienced by a typical girl or those with low academic performance. The amount of time teens spent on screens, whether it was watching videos, playing games, or using social media, did not play a big role in teens’ self-esteem. Even teens who were “excessive” users of screens reported higher self-esteem than those who were disconnected because they had poor internet access or their parents exerted a lot of control over their time online.

This does not mean that teens are not spending time socializing in person. Teens who spend more time using social media and watching videos spend more time socializing. Hampton found that every hour spent on social media was accompanied by 21 minutes spent with friends. “Excessive” users of screens were spending more time with family and friends. Hampton said this does not imply that social media platforms are benign. There are real risks to mental health from online bullying and algorithms that focus teens on content that can be harmful. And some teens are more susceptible to harm than others.

RO: În timp ce mulți părinți și îngrijitori cred că adolescenții petrec prea mult timp pe smartphone-uri, cu jocuri video și social media, un cercetător de la Universitatea de Stat din Michigan spune că nu trebuie să ne facem griji cu privire la timpul petrecut în fața ecranelor. Keith Hampton, profesor în cadrul Departamentului de Media și Informații și director de cercetare academică în cadrul Centrului Quello, spune că nu își face griji în legătură cu timpul petrecut în fața ecranelor – își face griji în legătură cu adolescenții care sunt deconectați deoarece au acces limitat la internet.

Hampton și colegii săi studiază deconectarea. Pentru majoritatea adolescenților, accesul la internet face parte din viața lor de zi cu zi. Acești adolescenți experimentează deconectarea doar atunci când aleg să își limiteze utilizarea dispozitivelor sau când părinții intervin pentru a controla timpul pe care îl petrec online. Cu toate acestea, o mare parte a adolescenților, care trăiesc în special în zonele rurale din America, este deconectată dintr-un motiv foarte diferit. Aceștia trăiesc în gospodării în care există o infrastructură extrem de slabă pentru conectivitatea la internet. Adesea, acești adolescenți nu au acces la internet în afara școlii, au acces foarte lent acasă sau au o acoperire de date neregulată atunci când folosesc un smartphone.

Într-o lucrare bazată pe un sondaj efectuat pe 3.258 de adolescenți din mediul rural, Hampton și echipa sa au comparat stima de sine și activitățile sociale ale adolescenților care nu au acces la internet acasă sau au acces slab la internet cu adolescenții care sunt cei mai mari utilizatori de ecrane, precum și cu adolescenții cu părinți care controlează strict sau limitează utilizarea ecranelor. Ei au descoperit că cel mai mare predictor al unei stime de sine mai scăzute a fost, pur și simplu, faptul de a fi fată. Acest lucru nu a fost surprinzător, deoarece a fost bine stabilit faptul că adolescența are un mare impact asupra fetelor tinere. Al doilea mare factor determinant al stimei de sine, atât pentru fete, cât și pentru băieți, a fost reprezentat de notele slabe la școală.

Adolescenții care aveau acces slab la internet acasă și adolescenții care aveau părinți care exercitau cel mai mare control asupra utilizării media au avut, de asemenea, o stimă de sine substanțial mai scăzută – deși numai aproximativ jumătate din stima de sine scăzută pe care o au fetele tipice sau cei cu performanțe școlare scăzute. Cantitatea de timp petrecută de adolescenți în fața ecranelor, fie că era vorba de vizionarea de videoclipuri, de jocuri sau de utilizarea rețelelor sociale, nu a jucat un rol important în stima de sine a adolescenților. Chiar și adolescenții care erau utilizatori “excesivi” de ecrane au raportat o stimă de sine mai mare decât cei care erau deconectați pentru că aveau un acces slab la internet sau pentru că părinții lor exercitau un control foarte mare asupra timpului petrecut online.

Acest lucru nu înseamnă că adolescenții nu petrec timp socializând în persoană. Adolescenții care petrec mai mult timp folosind social media și vizionând videoclipuri petrec mai mult timp socializând. Hampton a constatat că fiecare oră petrecută pe social media a fost însoțită de 21 de minute petrecute cu prietenii. Utilizatorii “excesivi” de ecrane petreceau mai mult timp cu familia și prietenii. Hampton a spus că acest lucru nu implică faptul că platformele de socializare sunt benigne. Există riscuri reale pentru sănătatea mintală din cauza hărțuirii online și a algoritmilor care îi concentrează pe adolescenți pe un conținut care poate fi dăunător. Iar unii adolescenți sunt mai predispuși la daune decât alții.

Source (MSU Today, “MSU research: Disconnection, not teens’ screen time, is the problem”, 02.11.2022)

Paper: Hampton, K.N. and Shin, I., 2022. Disconnection More Problematic for Adolescent Self-Esteem than Heavy Social Media Use: Evidence from Access Inequalities and Restrictive Media Parenting in Rural America. Social Science Computer Review.