Moonwalkers

ENG: A team of robotics engineers who moved from Carnegie Mellon University to a new company known as Shift Robotics has introduced Moonwalkers shoes on Kickstarter. These are not ordinary shoes, but some kind of roller skates that increase walking speed by 250%.

Moonwalkers are as simple and straightforward as possible: you simply strap a sole with a pair of rows of wheels to your feet and keep walking, but much faster. These rollers can be used with any footwear, a pair of wheels eliminates the need for balancing, and the flexible sole makes wearing more comfortable.

Each unit has a 300-watt electric motor that drives a set of eight polyurethane wheels. Sensors track the user’s gait, while algorithms automatically adjust the motors’ power according to the synchronization between each foot, so the added speed increases and decreases as the wearer walks-faster or slower. Most people walk at 4 to 6 km/h, but “moonwalkers” increase this to 11 km/h. Distance to a full stop is less than 1 m. There is a Lock mode for stairs, which locks all the wheels. Inside, there are also batteries, one charge of which is enough for about 10 km.

RO: O echipă de ingineri în robotică, care s-a mutat de la Universitatea Carnegie Mellon la o nouă companie cunoscută sub numele de Shift Robotics, a prezentat pantofii Moonwalkers pe Kickstarter. Aceștia nu sunt pantofi obișnuiți, ci un fel de patine cu rotile care măresc viteza de mers cu 250%.

Moonwalkers sunt cât se poate de simpli și direcți: pur și simplu îți legi de picioare o talpă cu o pereche de rânduri de roți și continui să mergi, dar mult mai repede. Aceste role pot fi folosite cu orice fel de încălțăminte, o pereche de roți elimină necesitatea de a te echilibra, iar talpa flexibilă face ca purtarea să fie mai confortabilă.

Fiecare unitate are un motor electric de 300 de wați care acționează un set de opt roți din poliuretan. Senzorii urmăresc mersul utilizatorului, în timp ce algoritmii ajustează automat puterea motoarelor în funcție de sincronizarea dintre fiecare picior, astfel încât viteza adăugată crește și scade pe măsură ce purtătorul merge – mai repede sau mai încet. Majoritatea oamenilor merg cu 4 până la 6 km/h, dar “moonwalkerii” cresc această viteză până la 11 km/h. Distanța până la o oprire completă este mai mică de 1 m. Există un mod de blocare pentru scări, care blochează toate roțile. În interior, există și baterii, a căror încărcare este suficientă pentru aproximativ 10 km.

Source (Elena Scherban, gagadget, “The world’s fastest shoes: Moonwalkers – electric-powered roller skates that increase walking speed by 250% – are available on Kickstarter”, 01.02.2023)