Neptune is cooler than we thought: Study reveals unexpected changes in atmospheric temperatures

ENG: An international team of researchers, including scientists from Leicester and NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL), combined all existing thermal infrared images of Neptune gathered from multiple observatories over almost two decades. These include the European Southern Observatory’s Very Large Telescope and Gemini South telescope in Chile, together with the Subaru Telescope, Keck Telescope, and the Gemini North telescope, all in Hawaii, and spectra from NASA’s Spitzer Space Telescope.

Credit: Michael Roman/NASA/JPL/Voyager-ISS/Justin Cowart

By analysing the data, the researchers were able to reveal a more complete picture of trends in Neptune’s temperatures than ever before. But to the researchers’ surprise, these collective datasets show a decline in Neptune’s thermal brightness since reliable thermal imaging began in 2003, indicating that globally-averaged temperatures in Neptune’s stratosphere – the layer of the atmosphere just above its active weather layer – have dropped by roughly 8 degrees Celsius between 2003 and 2018.

Neptune has an axial tilt, and so it experiences seasons, just like Earth. However, given its great distance from the Sun, Neptune takes over 165 years to complete an orbit around its host star, and so its seasons change slowly, lasting over 40 Earth-years each. At Neptune’s south pole, the data reveal a different and surprisingly dramatic change. A combination of observations from Gemini North in 2019 and Subaru in 2020 reveal that Neptune’s polar stratosphere warmed by roughly 11˚C between 2018 and 2020, reversing the previous globally-averaged cooling trend. Such polar warming has never been observed on Neptune before.

The cause of these unexpected stratospheric temperature changes is currently unknown, and the results challenge scientists’ understanding of Neptune’s atmospheric variability. The 11-year solar cycle (marked by periodic variation in the Sun’s activity and sunspots) has been previously suggested to affect Neptune’s visible brightness, and the new study reveals a possible, but tentative, correlation between the solar activity, stratospheric temperatures, and the number of bright clouds seen on Neptune. Follow-up observations of the temperature and cloud patterns are needed to further assess any possible connection in the years ahead. Answers to these mysteries and more will come from the James Webb Space Telescope (JWST), which is set to observe both ice giants, Uranus and Neptune, later this year.

RO: O echipă internațională de cercetători, printre care se numără oameni de știință de la Leicester și de la Jet Propulsion Laboratory al NASA, a combinat toate imaginile în infraroșu termic existente ale lui Neptun, colectate de mai multe observatoare de-a lungul a aproape două decenii. Printre acestea se numără Very Large Telescope al Observatorului European de Sud și telescopul Gemini South din Chile, împreună cu telescopul Subaru, telescopul Keck și telescopul Gemini North, toate din Hawaii, precum și spectrele de la telescopul spațial Spitzer al NASA.

Analizând datele, cercetătorii au reușit să dezvăluie o imagine mai completă a tendințelor temperaturilor de pe Neptun. Însă, spre surprinderea cercetătorilor, aceste seturi de date colective arată un declin al luminozității termice din 2003, de când au început să se obțină imagini termice fiabile, indicând că temperaturile medii globale din stratosfera lui Neptun – stratul atmosferei aflat chiar deasupra stratului activ al vremii – au scăzut cu aproximativ 8 grade Celsius între 2003 și 2018.

Neptun are o înclinație axială și, prin urmare, cunoaște anotimpuri, la fel ca și Pământul. Cu toate acestea, având în vedere distanța mare față de Soare, Neptun are nevoie de peste 165 de ani pentru a completa o orbită în jurul stelei sale gazdă, astfel că anotimpurile sale se schimbă lent, durând peste 40 de ani-pământeni fiecare. La polul sud al lui Neptun, datele dezvăluie o schimbare diferită și surprinzător de dramatică. O combinație de observații de la Gemini North în 2019 și de la Subaru în 2020 arată că stratosfera polară a lui Neptun s-a încălzit cu aproximativ 11˚C între 2018 și 2020, inversând tendința anterioară de răcire medie la nivel global. O astfel de încălzire polară nu a mai fost observată până acum pe Neptun.

Cauza acestor schimbări neașteptate ale temperaturii stratosferice este în prezent necunoscută, iar rezultatele pun la îndoială înțelegerea oamenilor de știință cu privire la variabilitatea atmosferică de pe Neptun. S-a sugerat anterior că ciclul solar de 11 ani (marcat de variația periodică a activității Soarelui și a petelor solare) afectează luminozitatea vizibilă a lui Neptun, iar noul studiu dezvăluie o corelație posibilă, dar scăzută, între activitatea solară, temperaturile stratosferice și numărul de nori luminoși observați pe Neptun. Sunt necesare observații ulterioare ale temperaturilor și ale modelelor de nori pentru a evalua în continuare orice posibilă legătură. Răspunsurile la aceste mistere și nu numai vor veni de la Telescopul spațial James Webb, care urmează să observe ambii giganți de gheață, Uranus și Neptun, în cursul acestui an.

Source (University of Leicester, “Neptune is cooler than we thought: Study reveals unexpected changes in atmospheric temperatures”, 11.04.2022)

Paper: Roman, M.T., Fletcher, L.N., Orton, G.S., Greathouse, T.K., Moses, J.I., Rowe-Gurney, N., Irwin, P.G., Antuñano, A., Sinclair, J., Kasaba, Y. and Fujiyoshi, T., 2022. Subseasonal Variation in Neptune’s Mid-infrared Emission. The Planetary Science Journal3(4), p.78.