Tema Fundamentele Serviciilor – Servicii educationale din Romania pentru invatamant universitar, domeniul Tehnologia Informatiei

 

1

Download: Tema Fundamentele Serviciilor – Servicii educationale din Romania pentru invatamant universitar, domeniul Tehnologia Informatiei

Direcții Viitoare de Dezvoltare

Ca un prim punct de interes pentru toate insituţiile, considerăm că este foarte importantă crearea unei noi strategii pentru atragerea studenților către domeniul cercetării, implicarea lor în procesul de creare a proiectelor de cercetare științifică și munca la acestea, precum și creșterea numărului de articole publicate în reviste sau conferințe de nivel înalt, pentru a crește vizibilitatea facultățiilor pe plan internaţional.

O altă posibilitate de dezvoltare, pentru toate facultăţile, este îmbunătăţirea şi exinderea spaţiilor pentru desfăşurarea cursurilor, a laboratoarelor, dar şi a activităţii de cercetare, suplimentată de achiziţionarea de echipamente (resurse materiale).

Şi personalul didactic (resurse umane) are nevoie de îmbunătăţiri prin atragerea unor cadre didactice tinere, cu o bună pregătire în domeniu (diplomă de doctor) şi care comunică continuu cu mediul IT în care absolvenţii vor urma să profeseze. La UPB şi UPT se observă o suprasolicitare a cadrelor didactice datorită gradului mare de competitivitate, deci considerăm că instituţiile ar trebui să implementeze o serie de măsuri pentru a le ajuta în întâmpinarea şi rezolvarea problemelor specifice domeniului de activitate.

Pentru UTCN, se observă nevoia de a menţine studenţii în facultate pentru a le asigura finalizarea studiilor. Aceştia sunt atraşi încă de pe băncile facultăţii de ofertele de muncă ale firmelor, au o pregătire bună şi pot cu succes să răspundă cerinţelor angajatorilor, dar nu reuşesc să obţină diploma finală. De aceea se doreşte introducerea unui cadru legislativ care să reglementeze atât practica studenţilor din punctul de vedere al firmelor şi al finanţării, cât şi restricţionarea angajării studenţilor prin impunerea unui număr de ore limitat (cum este în majoritatea statelor din Uniunea Europeană) şi creşterea gradului de dificultate a proiectelor firmelor de IT, pentru a putea folosi la maxim competenţele absolvenţilor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s