Tema Fundamentele Serviciilor – Servicii educationale din Romania pentru invatamant universitar, domeniul Tehnologia Informatiei

 

1

Download: Tema Fundamentele Serviciilor – Servicii educationale din Romania pentru invatamant universitar, domeniul Tehnologia Informatiei

Direcții Viitoare de Dezvoltare

Ca un prim punct de interes pentru toate insituţiile, considerăm că este foarte importantă crearea unei noi strategii pentru atragerea studenților către domeniul cercetării, implicarea lor în procesul de creare a proiectelor de cercetare științifică și munca la acestea, precum și creșterea numărului de articole publicate în reviste sau conferințe de nivel înalt, pentru a crește vizibilitatea facultățiilor pe plan internaţional.

O altă posibilitate de dezvoltare, pentru toate facultăţile, este îmbunătăţirea şi exinderea spaţiilor pentru desfăşurarea cursurilor, a laboratoarelor, dar şi a activităţii de cercetare, suplimentată de achiziţionarea de echipamente (resurse materiale).

Şi personalul didactic (resurse umane) are nevoie de îmbunătăţiri prin atragerea unor cadre didactice tinere, cu o bună pregătire în domeniu (diplomă de doctor) şi care comunică continuu cu mediul IT în care absolvenţii vor urma să profeseze. La UPB şi UPT se observă o suprasolicitare a cadrelor didactice datorită gradului mare de competitivitate, deci considerăm că instituţiile ar trebui să implementeze o serie de măsuri pentru a le ajuta în întâmpinarea şi rezolvarea problemelor specifice domeniului de activitate.

Pentru UTCN, se observă nevoia de a menţine studenţii în facultate pentru a le asigura finalizarea studiilor. Aceştia sunt atraşi încă de pe băncile facultăţii de ofertele de muncă ale firmelor, au o pregătire bună şi pot cu succes să răspundă cerinţelor angajatorilor, dar nu reuşesc să obţină diploma finală. De aceea se doreşte introducerea unui cadru legislativ care să reglementeze atât practica studenţilor din punctul de vedere al firmelor şi al finanţării, cât şi restricţionarea angajării studenţilor prin impunerea unui număr de ore limitat (cum este în majoritatea statelor din Uniunea Europeană) şi creşterea gradului de dificultate a proiectelor firmelor de IT, pentru a putea folosi la maxim competenţele absolvenţilor.

Photovoltaic cell that works at night

What if solar cells worked at night? That’s no joke, according to Jeremy Munday, professor in the Department of Electrical and Computer Engineering at UC Davis. In fact, a specially designed photovoltaic cell could generate up to 50 watts of power per square meter under ideal conditions at night, about a quarter of what a conventional solar panel can generate in daytime, according to a concept paper by Munday and graduate student Tristan Deppe. The article was published in, and featured on the cover of, the January 2020 issue of ACS Photonics.

solar energy panels in night

There’s another kind of device called a thermoradiative cell that generates power by radiating heat to its surroundings. Researchers have explored using them to capture waste heat from engines. “We were thinking, what if we took one of these devices and put it in a warm area and pointed it at the sky,” Munday said.

This thermoradiative cell pointed at the night sky would emit infrared light because it is warmer than outer space. “A regular solar cell generates power by absorbing sunlight, which causes a voltage to appear across the device and for current to flow. In these new devices, light is instead emitted and the current and voltage go in the opposite direction, but you still generate power,” Munday said. “You have to use different materials, but the physics is the same.” The device would work during the day as well, if you took steps to either block direct sunlight or pointed it away from the sun. Because this new type of solar cell could potentially operate around the clock, it is an intriguing option to balance the power grid over the day-night cycle.

Source: University of California – Davis. “Anti-solar cells: A photovoltaic cell that works at night.” ScienceDaily. ScienceDaily, 29 January 2020.