Dating? A magic formula is still elusive

Eng: Dating websites often claim attraction between two people can be predicted from the right combination of traits and preferences, but a new study casts doubt on that assertion. The study, which used speed dating data, found a computer could predict who is desirable and how much someone would desire others — who’s hot and who’s not — but it could not unravel the mystery of unique desire for a specific person.

dating
Credit: University of Utah

“Attraction for a particular person may be difficult or impossible to predict before two people have actually met,” said Samantha Joel, a University of Utah psychology professor. “A relationship is more than the sum of its parts. There is a shared experience that happens when you meet someone that can’t be predicted beforehand.” The researchers used data from two samples of speed daters, who filled out questionnaires about more than 100 traits and preferences and then met in a series of four-minute dates. Afterward, the participants rated their interactions, indicating

The researchers used data from two samples of speed daters, who filled out questionnaires about more than 100 traits and preferences and then met in a series of four-minute dates. Afterward, the participants rated their interactions, indicating level of interest in and sexual attraction to each person they met.

Joel and her colleagues used a machine learning algorithm to test whether it was possible to predict unique romantic desire based on participants’ questionnaire responses and before the individuals met. The answer was no. They found it was possible to predict the overall tendency for someone to like and to be liked by others – but not which two particular people were a match. “We found we cannot anticipate how much individuals will uniquely desire each other in a speed-dating context with any meaningful level of accuracy,” Joel said. “I thought that out of more than 100 predictors, we would be able to predict at least some portion of the variance. I didn’t expect we would find zero.”

Ro Site-urile de întâlniri adesea susțin că atracția dintre două persoane poate fi prezisă din combinația de trăsături și preferințe, dar un nou studiu pune sub îndoială această afirmație. Studiul, care a folosit date de la întâlniri, a aflat că un computer poate doar să prezică cine este dezirabil și cât de mult cineva ar dori pe alții – cine e atrăgător și cine nu – dar nu poate să dezvăluie misterul care ține de forța de atracție către o persoană specifică.

„Atracția către o persoană în particular poate fi dificil sau chiar imposibil de prezis înainte ca două persoane să se fi întâlnit”, a spus Samantha Joel, un profesor de psihologie de la Universitatea din Utah. „O relație este mai mult decât suma părților. Există o experiență comună care se întâmplă atunci când întâlnești pe cineva, care nu poate fi prezisă dinainte.”

Oamenii de știință au folosit date din două seturi de oameni care s-au întâlnit, care au completat chestionare despre mai mult de 100 de trăsături și preferințe, iar care mai apoi s-au întâlnit pentru 4 minute. După, participanții au acordat note interacțiunilor, indicând nivelul de interest și atracția sexuală către fiecare persoană pe care au întâlnit-o.

Joel și colegii ei au folosit un algoritm de machine learning pentru a testa dacă este posibilă predicția unui interes romantic bazat pe răspunsurile participanților la chestionar. Răspunsul a fost nu. Aceștia au descoperit că este posibil să prezici tendința generală a cuiva de a plăcea sau a plăcea pe alții – dar nu dacă două persoane sunt potrivite una pentru alta. „Am descoperit că nu putem anticipa cât de mult indivizii sunt atrași unul de altul în contextul întâlnirilor rapide”, a spus Joel. „Am sperat că utilizând mai mult de 100 de prezicători, am putea descoperi măcar o porțiune a variației. Nu m-am așteptat ca aceasta să fie zero.”

Source (University of Utah. “Dating? A magic formula to predict attraction is more elusive than ever: Study finds machine learning can predict aspects of attraction, but not the perfect soul mate.” ScienceDaily. ScienceDaily, 30 August 2017.)

Original paper: Joel, S., Eastwick, P.W. and Finkel, E.J., 2017. Is romantic desire predictable? Machine learning applied to initial romantic attraction. Psychological science28(10), pp.1478-1489.