Overwatch: Rise and Shine

Video description:

Eng: Explore the origin story of Overwatch’s tenacious climatologist in the latest animated short: Rise and Shine! Mei wakes up years after being cryogenically frozen to find that Overwatch has been disbanded, the world is very different than the one she knows, and that she is the last surviving scientist at Ecopoint: Antarctica. With limited resources and time, Mei must use science to figure out a way to get help.

Ro: Explorați povestea de la originiea climatologistului tenace din Overwatch în cel mai nou film scurt de animație: Ridică-te și strălucește! Mei se trezește după ani în care a fost înghețată criogenic, doar pentru a afla că Overwatch a fost deactivat, lumea este foarte diferită față de ceea ce cunoștea și că este ultimul om de știință din Ecopoint: Antarctica. Cu  timp și resurse limitate, Mei trebuie să folosească știința pentru a găsi o modalitate de a obține ajutor.