Overwatch: Rise and Shine

Eng: Explore the origin story of Overwatch’s tenacious climatologist in the latest animated short: Rise and Shine! Mei wakes up years after being cryogenically frozen to find that Overwatch has been disbanded, the world is very different than the one she knows, and that she is the last surviving scientist at Ecopoint: Antarctica. With limited resources and time, Mei must use science to figure out a way to get help.

Ro: Explorați povestea de la originiea climatologistului tenace din Overwatch în cel mai nou film scurt de animație: Ridică-te și strălucește! Mei se trezește după ani în care a fost înghețată criogenic, doar pentru a afla că Overwatch a fost deactivat, lumea este foarte diferită față de ceea ce cunoștea și că este ultimul om de știință din Ecopoint: Antarctica. Cu  timp și resurse limitate, Mei trebuie să folosească știința pentru a găsi o modalitate de a obține ajutor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s