Elastika

RO. Este tânără, visătoare și neînfricată, conduce mașinile prea repede, este de asemenea o yamakasi. Îi plac aventura, artificiile și mările neliniștite.

ENG. She’s young, dreamy and fearless, she drives cars way too fast, she’s also a yamakasi. She likes adventure, fireworks and unrelenting seas.

Show Me Your Desk

Evolution of the Desk

RO. Arată-mi biroul tău și-ți voi spune cine ești. Cei de la Best Reviews au arătat într-un scurt video rezultatele evoluției tehnologice asupra vieților noastre, între anii 1980-2014. În ciuda celor prezentate, lucrurile nu stau așa în realitate. Este adevărat că echivalentul obiectelor pe care le folosim există pe un calculator, dar mulți oameni nu îl consideră un substituitor. Dovadă stă în multiplele articole DIY (Do It Yourself) care te învață cum să-ți organizezi biroul, camera, viața în general. Sau în acest Moleskine care combină plăcerea de a scrie pe hârtie cu cea de a avea totul pe iPad. Sau al acestui Supply Geek. Calculatoarele ne fac viața mai ușoară, dar nu înlocuiesc o poză înrămată, o imprimantă, un calendar. Poate doar atunci când devenim prea grăbiți și vrem să le avem în mâinile noastre pe toate prin intermediul unui smartphone sau laptop. Sau mai nou, un ceas.

ENG. Show me your desk and I’ll tell you who you are. Best Reviews showcased in a short video the impact of technology in our lives, between the years 1980-2014. Despite what they present, things aren’t always like that in reality. It is true that the equivalent of objects we use exists on a computer, but most people don’t consider it a substitute. The proof lays in multiple DIY (Do It Yourself) articles that teach you how to organize your desk, your room, your life in general. Or in this Moleskine which combines the pleasure of writing on paper with the one of having everything on iPad. Or in this Supply Geek. Computers do make our lives much more easier, but they do not replace a framed picture, a printer, a calendar. Maybe only when we become too hurried and want to have them in our hands, by using a smartphone or laptop. Or lately, a watch.

Security?

Heartbleed

RO. În prima parte a anului, a fost raportată o eroare în sistemul de securitate al OpenSSL, numită “Heartbleed”. Asta înseamnă că iconița în formă de lacăt de lângă numele site-ului pe care îl accesezi nu îți acordă protecția cuvenită. Ar trebui, având în vedere faptul că toate numele conturilor, parolele și informațiile despre carduri sunt stocate pe un server ce are șanse foarte mari să folosească OpenSSL. Site-urile pe care le vizitezi criptează datele tale pe care le transmite peste tot, dar un hacker poate face serverul să dezvăluie chei secrete, poate crea unul fals către care să transmită informații, să fure fără să lase vreo urmă. Protecția a devenit o problemă majoră și toată lumea a fost sfătuită să își schimbe parolele, pentru că există o șansă mare ca toți să fi fost afectați de această gaură din securitate. 

ENG. Earlier this year, there was reported a massive security bug in OpenSSL, called ‘Heartbleed’. It means that the lock icon next to the website that you are accessing does not guarantee your security. It should, considering that all your usernames, passwords, credit card information are being stored in this server that has a high chance to use OpenSSL. The sites that you visit encrypt data they send back and forth, but a hacker could get a server to spit out secret keys, create a fake one and send information towards it, steal without leaving any trace. Protection became a more serious issue and everyone was advised to change the passwords to their accounts because there was a high chance they were affected by this leak in security.

big-brother

RO. În afară de informațiile personale care sunt furate în secret, există un lucru care mă deranjează mai tare. Twitter a anunțat că se vor crea unelte de analiză mai performante. Scopul lor este să înțeleagă ce stă în spatele cuvintelor pe care le scrii. Hashtag-urile le oferă informații doar despre evenimentele populare, dar asta nu e de ajuns. Ei urmăresc calitate și nu cantitate, pe care o vor obține, chiar dacă ne convine sau nu. Din punctul meu de vedere, ți se invadează intimitatea, gândurile. În acest fel ei îți pot crea profilul, bazat pe texte scurte de 140 de caractere. Nu ai protecție, poți fi șantajat cu ușurință și ce credeai odată că e amuzant, poate să se întoarcă împotriva ta. Nu cred că ei doresc să înțeleagă ce scriem, ci cum scriem. Să ne identifice gândurile, să le controleze, ca să poată manipula mai ușor masele. Nu uitați, Fratele cel Mare vă urmărește!

ENG. Apart from the personal information that is secretly being stolen, there is one thing that disturbs me more. Twitter announced that more accurate analysis tools will be developed. Their goal is to understand the meaning behind what you tweet. Hashtags only allow them to be aware of popular events, but that is not enough. They seek quality, not quantity, and they will obtain it, whether people like it or not. From my point of view, this is invading your privacy, your thoughts. In this way they can create your profile, depending on what you write in short 140 character texts. You have no protection, you could be easily blackmailed, and what you once thought it was fun, could turn against you. I don’t believe that they seek to understand what we write, but how we write. To identify our thoughts, to control them, so they can easier manipulate the masses. Remember, Big Brother is watching you!

 

Thinking about the future

STEM

RO. Se apropie începutul unui nou an universitar. Mulți ne întrebăm unde vom lucra după terminarea facultății. Există un spectru larg de opțiuni, care depinde de specializarea pe care o urmăm. Cercetătorii au studiat posibilitățile de a lucra în diferite domenii luând în considerare tipul de studii absolvite. Acesta a fost împărțit în 3 categorii: studii STEM, studii asociate cu STEM și studii neasociate cu STEM. STEM este abrevierea pentru Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică. Pe site-ul celor de la Census se poate accesa o diagramă, pe care dacă se trece cu mouse-ul deasupra unei specializări, se pot observa sectoarele în care licențiații pot ajunge să lucreze. De asemenea, există tabele diferențiate pe criterii de sex, rasă și etnie. Acest studiu ajută la o mai bună cunoaștere a șanselor care se ivesc după finalizarea studiului într-un anumit domeniu.

ENG. The beginning of a new college year is close. Many of us are asking ourselves where are we going to work in the future, after we finish university. There is a broad spectrum of options, depending on what majors we are taking. Scientists have studied the possibilities for working in different fields depending on certain majors which were divided into 3 groups: STEM majors, STEM-related majors and non-STEM majors. STEM stands for Science, Technology, Engineering and Math. Census made available a chart on which you can hover over a major and see in which fields its graduates will end up working. There are also charts by gender, race and ethnicity. This helps everyone be aware of the chances that will arise by following a certain area of study.

 

Study Time

RO. Un alt studiu din partea NSSE (National Survey of Student Engagement) a calculat numărul de ore pe care studenții îl petrec învățând în funcție de domeniul pe care îl studiază. Astfel aflăm că un student petrece în medie 17 ore pe săptămână pregătindu-se pentru cursuri. Studenții de la inginerie își dedică cele mai multe ore pe săptămână studiului (19 în total), urmați de cei de la biologie, agricultură, resurse naturale și fizică, matematică, calculatoare. 

ENG. Another study from NSSE (National Survey of Student Engagement) computed the number of hours students spend on studying according to their majors. We learn that a student spends in average 17 hours per week preparing for classes. Engineering students are the ones that spend the most hours per week learning (19 in total), followed by biology, agriculture, natural resources and physical science, math, computer science majors.

Nanoelectronics

Today I want to talk about nanoelectronics. My presentation will contain 3 main points: the first one is definition and short history of nanotechnology, the second one is about nanoelectronics and the third one is about applications in real life. There is a saying that if you can name it, nanotech might be able to do it. Let’s find out why.

First of all, the word nano comes from the Greek word dwarf and one nanometer is about 10-9 meters. Therefore, nanotechnology is science and engineering at the scale of atoms and molecules. To put things into perspective, atoms are about 0.2 nm wide, strands of DNA are about 2 nm wide, red blood cells are about 7 000 nm in diameter and human hair is about 80 000 nm across. The first concept of nanotechnology was presented in 1959 by Dr. Richard Feynman. He imagined the entire Encyclopaedia Britannica written on the head of a pin.

The second point and the most important one of my presentation is related to nanoelectronics and how it can improve the capabilities of electronic components. This science enables us to increase the density of memory chips,  hence being able to store even more than 1 terabyte of information per square inch. It also reduces the size of transistors, so we could put the power of all today’s present in the palm of our hands, as Stanley Williams says. Another important progress is the improvement of display screens, while reducing power consumption and the size of the screens. In computing, nanotech leads to smaller and more powerful microchips. To give you an example, in the picture you can see 3 types of information storage across time, and the evolution of size, capacity and price. There is a dramatic decrease in both size and price and an increase in the quantity of information stored. Another important example is related to nano carbon transistors. While in 2003 researchers created one that had the same size and functions as a silicon one, in 2013 IBM created the smallest nanotransistor which has 9 nm.

In the last part of my presentation, I will briefly give you examples of devices and other things around us that use nanotechnology. There are hard drives, cars and scratch-and-wear-resistant paints and coatings. Also sunscreens, tennis balls and racquets, and metal cutting tools. And also bandages, packaging and the one that I like the most, stain-resistant fabrics.

There is a question we have to ask ourselves: what are the risks of using nanotechnology? It could lead to job losses, economic disruption of labour markets, we could prolong our lives, improve endurance or even make us a little bit smarter. These issues are developed in the movie Transcendence.

Start

tugofweb

RO. Sunt Zelia Blaga, studentă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Voi scrie despre lumea digitală. Despre ce e nou și ce e vechi. Mă interesează cercetările, animația și posibilitățile de îmbunătățire a lumii în care trăim. Deocamdată tot ce pot eu să fac este să scriu despre ele, să fiu curioasă și să învăț cât mai multe din acest domeniu vast. 

Numele blogului vine de la un joc de cuvinte: “tug of war” combinat cu “web”, pentru că simt că există o continuă competiție între aplicațiile ce se dezvoltă și între creatori, fără de care experiența noastră pe Internet ar fi plictisitoare. Voi scrie și în română și în engleză.

ENG. I’m Zelia Blaga, student at Technical University of Cluj-Napoca. I’m going to write about the digital world. About what’s new or old. I’m interested in research, animation and improving the world we live in. For now, all I can do is write about them, be curious and learn as much as I can from this wide area. 

The blog’s name comes from combining the game ‘tug of war’ with ‘web’, pun intended, because there is a continuous competition between the applications that are being developed and developers, without whom our Internet experience would be dull. I’ll blog both in English and Romanian.

golden

RO. Va exista o secțiune dedicată matematicii, pentru că ea stă la baza lumii. De ea se va ocupa Mirela-Gabriela Blaga și va posta materiale utile elevilor de liceu.

ENG. There will be a mathematics category, because it is the basis of life. Mirela-Gabriela Blaga will take care of it and she will post useful materials for high school students.